https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
อุปนิสัย 5 ประการของ Disruptive Leaders
กลับš

 
อุปนิสัย 5 ประการของ Disruptive Leaders

จากคำจำกัดความของ Merriam-Webster‘s ที่ได้ให้ความหมายของคำว่า disrupt ไว้ว่า คือ การเป็นเหตุให้บางสิ่งบางอย่างไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในแนวทางปกติ เป็นการรบกวนกระบวนการทำงานปกติหรือกิจกรรมบางอย่าง

แน่นอนว่าผู้นำจะต้องจะต้องสามารถรับมือกับสิ่งที่มากระทบกับการทำงาน และสามารถให้แนวทางแก่สมาชิกในทีมได้ ซึ่งทุกวันนี้ การสร้างกดดันภายใต้การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ออกสู่ตลาดไม่สามารถสร้างคุณค่าหรือตอบโจทย์องค์กรได้อีกต่อไป หากแต่เป็นการสร้างให้เกิดความร่วมมือ และประสบการณ์ที่ดีในโลกแห่งการทำงานภายในองค์กรที่จะช่วยให้องค์กรสามารถต่อสู้กับการแข่งขันภายนอกได้

Disruptive leadership จึงไม่ใช่เพียงความสามารถในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่จะต้องสามารผสมผสานการเปลี่ยนแปลงนั้นให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร แล้วผู้นำจะต้องทำอย่างไร? เราจึงของนำเสนอ 5 แนวทางที่เหล่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้นำมาใช้และสอดประสานสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร
1. เป็นผู้แสวงหาความจริง หลายครั้งที่ผู้นำไม่มีการชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์หรืออุปสรรคที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ให้พนักงานได้ทราบ แต่สำหรับ Disruptive leaders จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก ซึ่งจะมีการทดสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์อยู่เสมอ ผู้นำจะนำพาพนักงานทั้งหมดขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน

2. สามารถชี้แนะแนวทางท่ามกลางอุปสรรคต่างๆ ผู้นำจะต้องสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้ หากเปรียบองค์กรเป็นเสมือนเรือที่กำลังเข้าสู่น่านน้ำที่ไม่เคยพบเจอได้ในแผนที่มาก่อน อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับทุกคน ผู้นำแบบ Disruptive leaders จะไม่ใช่การแก้ปัญหาตามแนวทางที่คุ้นเคย หากแต่เป็นการนำทางให้เรือเดินหน้าไปอย่างมั่นคงในทิศทางใหม่ๆ

ประการสำคัญคือการสื่อสาร ผู้นำจะต้องสามารถอธิบายถึง “โอกาสใหม่ที่น่าตื่นเต้น” ได้อย่างเป็นรูปธรรมว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของธุรกิจอย่างไร และสมาชิกจะต้องปฏิบัติอย่างไร หากผู้นำสามารถจัดการกับความวุ่นวายต่างๆ ก็จะสามารวางแผนบุคลากรไว้ล่วงหน้าได้ไม่ว่าองค์กรจะกำลังไปในทิศทางใดก็ตาม

3. เป็นผู้ที่มีความแน่วแน่ แนวทางพื้นฐานของ Disruptive leaders คือ ความแน่วแน่ เด็ดเดี่ยว แม้ว่าในบางครั้งการตัดสินใจนั้นจะมาจากความรู้สึก แต่ผู้นำจะต้องแสดงความชัดเจนในเหตุผลที่ต้องการ เพื่อให้สมาชิกสามารถปฏิบัติงานในทิศทางที่ต้องการให้เกิดขึ้น

4. ออกจากกฎเดิมๆ และสร้างแนวทางใหม่อย่างมีเหตุผล คำว่า "ปกติ" จะไม่มีอยูในพจนานุกรมของ disruptive leader อีกต่อไป เมื่อสิ่งใดก็ตามที่กลายเป็นเรื่องปกติในองค์กร นั่นคือสิ่งที่อาจล้าสมัย เพราะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการฉีกกฎเดิมๆ ยังคงต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อไม่ให้มีปัญหาอื่นๆ ตามมา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสามารถผู้นำที่จะสื่อสารให้พนักงานทุกๆ คนทราบว่า แนวทางใหม่ที่สร้างขึ้นนั้นสมาชิกมีส่วนร่วม เป็นสวนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกันได้อย่างไร

5. โลดแล่นท่ามกลางความไม่แน่นอนได้ นวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนผันอยู่อย่างต่อเนื่อง หนึ่งในคุณสมบัติของผู้นำที่สามารถใช้ประโยชน์จากความไม่แน่นอน โดยกล้าที่จะเสี่ยง กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน สามารถปรับเปลี่ยนแผนต่างๆ เพื่อกำหนดทิศทางใหม่ให้เกิดขึ้นได้

Source: www.fastcompany.com

โอกาสครั้งสำคัญที่จะได้รับฟังได้รับฟังปาฐกถาพิเศษจากบุคคลสำคัญผู้ที่ทั่วโลกให้การยกย่อง
ในหัวข้อ “The Emergence of the Disruptive Leader”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:20-09:50
โดยท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ในงาน Thailand HR Day 2018 : Disrupt to Design HR วันที่ 21-22 พ.ย. 2561 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
ลงทะเบียนได้ที่ http://pmat.or.th/hrday