ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคลคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และ 4 ครั้งที่ 2/2567 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ตามที่สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทดสอบประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2567 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเปิดรับสมัครสอบ ระดับ 3 และ 4 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นั้น

สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยมีกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้

 


Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.