21-22 November 2018
@Impact Forum, Mung Thong Thani
Speaker Lineup

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

เรืองโรจน์ พูนผล

ผู้ก่อตั้ง Disrupt University , Founder กองทุน 500 Tuk Tuks

ชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย

ทัสพร จันทรี

กรรมการผู้จัดการ TAS Consulting Partner และ เว็บไซต์ HRheadquarter.com

เฑวิณฑร์ สมงาม

ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

นาฏฤดี อาจหาญวงศ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล dtac

วิธพล เจาะจิตต์

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ชุติมา สีบำรุงสาสน์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สุวิช นุกูลสุขศิริ

หัวหน้าโครงการ Total Reward , PMAT

ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

Chief Learning Officer & Managing Director, AcComm & Image International Co., Ltd.

ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

Executive Vice President บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ดร.เอก อะยะวงศ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดาววัน โรจนพฤกษ์

Human Resources Director Thai Samsung Electronics Co., Ltd.

ชัชพล ยังวิริยะกุล

ผู้อำนวยการ Aon HR Learning Centre (AHLC) และที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด

นาฑีรัตน์ บุญรัตน์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าบริหารอาวุโส ฝ่าย ทรัพยากรบุคคลล บริษัท ฟู๊ดแพชชั่น จำกัด

สุกัญญา ไชยหงษา

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟิตเนสเฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด

ปริญญ์ พิชญวิจิตร์

Vice President of HR at Energy Business, Mitr Phol Group

สรัสวดี คุปตพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด

อานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์

Head of People at Wongnai

เดโช ปลื้มใจ

ผู้จัดการทั่วไป สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพีแรม จำกัด

สนธยา เผ่าดี

ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด

ศาลิกร รัตนโชติ

Vice President of Human Resources บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

อุมาภรณ์ พิมพ์อ่อน

Success Factors Presales Senior Specialist SAP Thailand

ลัญจกร คงสกุล

Head of HR TICON Industrial Connection Co.,Ltd.

รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์

Head, Department of Operations Management คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย

ชนม์มาศ สุขพัฒน์วรา

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

AGENDA
 • พิธีเปิดงานสัมมนา Thailand HR DAY 2018
  พิธีมอบรางวัล PMAT HR Awards 2018 และพิธีมอบรางวัล Thailand HR Innovation 2018
  “Disrupt to Design HR” โดย ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
  08.30-09.30
 • ปาฐกถาพิเศษ The Emergence of the Disruptive Leader
  จากภารกิจช่วย 13 ชีวิตทีมหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย เป็นปฏิบัติการสำคัญระดับโลก ที่ได้รับการจับจ้องและติดตามจากชาวไทยและนานาชาติ ท่ามกลางสภาวะบีบคั้น ต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรค และการแสวงหาทางออกที่ดีที่สุดเพราะทุกนาทีคือความเป็นความตาย ทำให้เราได้รับรู้ถึงภาวะผู้นำของข้าราชการไทย ท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ทำหน้าที่เป็น ประธานศูนย์ปฏิบัติการร่วม ที่เป็นการทำงานบูรณาการร่วมกัน กับ ภาคส่วนต่างๆ อาทิ ตำรวจ ทหาร พลเรือน ด้วยการตัดสินใจที่ชาญฉลาด รอบครอบ ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในการช่วยชีวิต 13 ทีมหมูป่า สิ่งที่เราได้เรียนรู้คือภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ ผู้นำ และ ภาวะผู้นำคือสิ่งสำคัญ และนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้รับฟังปาฐกถาพิเศษจากบุคคลสำคัญที่ทั่วโลกให้การยกย่อง

  โดย ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
  09.30-10.15
 • Digital World Change, Disrupt and Digital Opportunities
  นาทีนี้หากเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลง คงไม่มีใครตื่นตกใจแล้วเพราะเราเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว คำว่า “โลกเปลี่ยน” หรือแม้แต่ “โลกป่วน” ไม่ใช่คำเกินจริง หากแต่คุณรู้จักการเปลี่ยนแปลงของโลก ปัจจัยที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ในหลากมิติแล้วหรือไม่ และถ้าเรามองไปไกลกว่านั้น ถึงการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง หรือ การพัฒนาตัวเองไปเป็น “คนที่เปลี่ยนโลก”นั้นต้องทำอย่างไร โจทย์สองข้อหลังเป็นสิ่งสำคัญที่ท้าทาย คน HR เป็นอย่างมาก และเราควรมาร่วมกันหาคำตอบว่า โลกที่เปลี่ยนไปนั้นกระทบต่่อการทำงานของคน HR อย่างไร และ คน HR จะรับมือหรือสร้างโอกาสจากสถานการณ์นี้อย่างไร สำหรับผู้ที่จะมาเนำทางให้เราก็เพื่อค้นหาคำตอบต่อคำถามอันท้าทาย ก็คือ หนึ่งในบุคคลเปลี่ยนโลกอย่างคุณกระทิง-เรืองโรจน์ พูนผล ชื่อที่ได้รับการยอมรับจาก ชุมชน Startup ระดับโลก และยังได้รับ ฉายา “God father of Thailand Startup” ผู้ก่อตั้ง Disrupt University โรงเรียนบ่มเพาะผู้ประกอบการ Startup และกองทุน 500 Tuk Tuks ของกลุ่ม 500 Startup จาก Silicon Valley อยากรู้ว่าคุณจะรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไปและคุณจะเปลี่ยนโลกได้อย่างไร

  โดย เรืองโรจน์ พูนผล ผู้ก่อตั้ง Disrupt University , Founder กองทุน 500 Tuk Tuks
  10.45-11.30
 • The Challenges of Business and Organization in the Digital Age
  โลกที่เปลี่ยนแปลงไป การเกิดขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ นวัตกรรมที่ทำให้เกิดสินค้าและบริการล้ำสมัย พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป การแข่งขันด้วยกลยุทธ์เดิมไม่อาจตอบโจทย์ธุรกิจในโลกยุค Digital Economy ได้ ธุรกิจได้รับผลกระทบหรือผลลัพธ์อย่างไร และ องค์การต้องปรับตัวอย่างไร คือสิ่งที่น่าเรียนรู้ และเราจะได้เรียนรู้ผ่าน การปฏิบัติจริงขององค์การขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่ได้ทำการปรับตัวเพื่อรักษาพื้นที่การเป็นผู้นำทางธุรกิจ แล้วเราจะได้รู้ว่าองค์การเหล่านี้มีกลยุทธ์อย่างไรในการนำพาธุรกิจและองค์การผ่าคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

  โดย ชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย จำกัด
  11.30-12.30
 • Concurrent Session
  Session A, B, C, D, E
A1
Digital Disruptive: Reimaging Organization Ecosystem
วิทยากร: คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดมุมมองใหม่ในการพิจารณา Organization Ecosystem องค์การในโลกยุคใหม่ควรมีระบบนิเวศอย่างไร ไม่ใช่แค่เพื่อความอยู่รอดแต่เพื่อการสร้างคุณค่าให้แก่ระบบนิเวศโดยรวม อะไรที่เคยมีอยู่แล้วต้องปรับ สิ่งใดที่ต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ขอเชิญมาร่วมหาคำตอบไปพร้อมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อการบรรยายนี้
13:30 - 15:00
A2
Ready for the Future – The Reorganization for a Digital World
วิทยากร: ดร. เอก อะยะวงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
องค์การที่มีการออกแบบได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจะเป็นองค์การที่สามารถขับเคลื่อนไปได้ และ สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในกระแสการเปลี่ยนแปลง เมื่อโลกเปลี่ยนไปด้วยปัจจับอย่างเทคโนโลยีดิจิทัล องค์การรูปแบบดั้งเดิมจะไม่ปรัยตัวได้อย่างไร เมื่อองค์การในทุกอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากยุคดิจิทัล ทำให้ต้องทบทวนรูปแบบองค์การและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์การเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และวางแผนไปสู่การพัฒนาในอนาคต เราจึงขอเชิญท่านมาร่วมพูดคุยเพื่อแสวงหาแนวทางในการ ออกแบบโครงสร้างองค์การในยุคดิจิทัลร่วมกัน
15:30 - 17:00
B1
Young Leaders Emerge As Disruption Accelerates
วิทยากร: ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ Chief Learning Officer & Managing Director, AcComm & Image International Co., Ltd.
เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคงการพัฒนาผู้นำในยุคดิจิทัลและสร้างความพร้อมให้กับผู้นำรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิผล มีความสำคัญแบบเท่าทวีคุณ โดยเฉพาะในโลกที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเกมส์ในธุรกิจเปลี่ยนไป เกมส์การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกัน ผู้นำที่จะสร้างความสำเร็จให้องค์กรแห่งอนาคตเป็นอย่างไรและจะทำอย่างไรให้องค์กรของท่านมีผู้นำรุ่นใหม่ ที่คนดีและคนเก่งอยากมาทำงานด้วย อย่าพลาดการสัมมนาในหัวข้อนี้
13:30 - 15:00
B2
Design Thinking and Organizational Culture
วิทยากร: คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
Executive Vice President บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
Design Thinking คือกระบวนคิดเชิงออกแบบ ที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา การค้นหาทางออก หรือการสร้างสรรค์สินค้าและบริการต่างๆ โดยหัวใจของกระบวนการอยู่ที่การเริ่มต้นจากความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้ หรือลูกค้าของเราอย่างถ่องแท้เมื่อเข้าใจแล้ว ก็นำความคิดและมุมมองนั้นๆ มาเป็นโจทย์ในการค้นหาไอเดียต่างๆ มีการทดสอบและพัฒนาไอเดียที่ได้รับ จนสามารถตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ หรือทำให้เกิดนวัตกรรมที่ดีกว่าเดิมอีก หากโจทย์ในครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ เราจะสามารถนำแนวคิด Design Thinking มาปรับใช้ได้อย่างไร ขอเชิญร่วมหาคำตอบในหัวข้อการสัมมนานี้
15:30 - 17:00
C1
Employer Branding is the Perfect Marriage Between HR and Marketing
วิทยากร:
คุณแดน ศรมณี Global Brand - Lead, LINE Company (Thailand) Co.,Ltd.
คุณสุชาติ ภวสิริพร Head of HR, LINE Company (Thailand) Co.,Ltd.
Employer Branding หรือ การสร้าง แบรนด์องค์การ เป็นสิ่งที่ในวงการ HR บ้านเรา ได้ยินกันหนาหูในช่วง 3-4 ปีมานี้ บางองค์การได้นำแนวคิดนี้ไปใช้แล้ว ในขณะที่หลายองค์การยังไม่ได้เริ่มต้น ในหัวข้อการเสวนานี้เราจะนำท่านไปเริ่มรู้จักว่า Employer Branding คืออะไร สำคัญอย่างไร และเราในฐานะ HR จะมีส่วนในการพัฒนา Employer Branding ได้อย่างไร แล้วคุณจะทราบว่าการสร้างความแตกต่างให้องค์การคุณให้โดดเด่นจากผู้อื่นเพื่อ ดึงดูดคนที่ “ใช่” ให้เดินเข้ามาร่วมเป็นส่วนสำคัญขององค์การในโลกที่เป็น New world of work ต้องทำอย่างไร
13:30 - 15:00
C2
Shifting from Employee Engagement Management to Employee Experience Design
วิทยากร:
คุณนาฑีรัตน์ บุญรัตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าบริหารอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟู๊ดแพชชั่น จำกัด
คุณสุกัญญา ไชยหงษา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟิตเนสเฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด
คุณปริญญ์ พิชญวิจิตร์ Vice President of HR at Energy Business,Mitr Phol Group
เชิญมาทำความรู้จักกับแนวคิด Employees First, Customers Second รวมถึงวิธีการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์การในยุคดิจิทัล รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมในองค์การที่ตอบสนองให้พนักงานพัฒนาทักษะของตนเองในยุคดิจิตอล แล้วคุณจะรู้ว่าการทำให้พนักงานรัก นอกจากสวัสดิการต้องมองให้รอบด้าน และต้องรู้ว่าจะขจัดสถานการณ์แบบใดที่ทำให้พนักงานอึดอัดหรือทำงานลำบากออกไปให้ได้ ตลอดจนทำอย่างไรเพื่อให้เกิด “การสื่อสารสองฝ่าย” ระหว่างพนักงานและองค์การ ทั้งหมดนี้ท่านจะได้ร่วมเสวนาไปกับ วิทยากรที่มากความสามารถและได้ลงมือนำแนวคิด Employee Experience ไปปฏิบัติจริงในองค์การมาแล้ว
15:30 - 17:00
D1
HR Innovation Sharing : Created HR ideas to implement
วิทยากร:
รศ. ดร. จิรประภา อัครบวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พูดคุยแลกเปลี่ยนกับองค์การที่เข้าร่วมโครงการ รางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR Innovation Award) ที่จะมานำเสนอถึงแนวคิดการจัดทำนวัตกรรมในงาน HR การแปลงไอเดียไปสู่การปฏิบัติ และคุณจะรู้ว่า งานของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Department) สามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างไร และ มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในองค์การได้อย่างไร
13:30 - 15:00
D2
HR Innovation Sharing : Created HR ideas to implement
กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รับรางวัล HR Innovation Award
พูดคุยแลกเปลี่ยนกับองค์การที่เข้าร่วมโครงการ รางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR Innovation Award) ที่จะมานำเสนอถึงแนวคิดการจัดทำนวัตกรรมในงาน HR การแปลงไอเดียไปสู่การปฏิบัติ และคุณจะรู้ว่า งานของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Department) สามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างไร และ มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในองค์การได้อย่างไร
15:30 - 17:00
E1
Transformation and change in HR Digital
วิทยากร:
คุณอุมาภรณ์ พิมพ์อ่อน SuccessFactors Presales Senior Specialist SAP Thailand
คุณลัญจกร คงสกุล Head of HR TICON Industrial Connection Co.,Ltd.
โลกเปลี่ยน องค์การเปลี่ยน รูปแบบการทำงานและพฤติกรรมของคนทำงานย่อมเปลี่ยนแปลงไป ในยุคที่องค์การไม่ได้ต้องการแค่แรงกายจากคนทำงาน แต่ต้องการแรงคิด และ แรงใจ ในการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับองค์การ เมื่อองค์การคาดหวังสิ่งใหม่ก็ย่อมต้องมีแนวทางในการส่งเสริมรูปแบบการทำงานและการพัฒนาทุนมนุษย์ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม คุณในฐานะของ HR Professional ควรเข้าใจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเข้าถึง และเข้าใจ พร้อมเรียนรู้ที่จะปรับตัวและบทบาทให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
13:30 - 15:00
E2
It's a Generation Y Takeover! Future Leader are Changing the World
วิทยากร:
คุณศาลิกร รัตนโชติ Vice President of Human Resources บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
คุณชนม์มาศ สุขพัฒน์วรา นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
คน Gen Y กำลังเปลี่ยนโลก เจ้าของกิจการหลายคนเริ่มต้นธุรกิจในวัยไม่ถึง 25 ปี หลายคนอายุไม่ถึง 35 ปี แต่ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดขององค์การ ในจำนวนหลายๆคน ในกลุ่มคน Gen Y คือผู้ก่อตั้งธุรกิจ ที่มีเป้าหมายมากกว่าการทำกำไร ฐานคิดที่ต้องการสร้าง Business Model เพื่อแก้ปัญหาให้กับสังคม พลังของคน Gen Y มีมากมาย ความคิดสร้างสรรค์ที่เต็มเปี่ยม Passion ที่ล้นทะลัก ความพร้อมที่จะเผชิญความท้าทาย ความกล้าที่จะล้ม ความสามารถจัดการกับความผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว คือ คุณสมบัติที่คน Gen Y มีอย่างล้นเหลือ ในห้วงเวลานี้ ธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้การนำทัพของเหล่าคน Gen Y การเข้าใจความคิด ทัศนะ และมุมมองของคน Gen Y จึงเป็นอีกสิ่งที่คน HR ไม่อาจพลาดได้ เราได้รวมเอา สุดยอดมนุษย์สายพันธ์ Y ที่เป็น Younger Leader มาร่วมพูดคุย ในเวทีแล้ว มากกว่าที่คุณจะได้รู้ว่าคน Gen Y มีความคิดอ่านอย่างไร คุณยังจะได้รับพลังบวกเพื่อนำไปสู่การจุดประกายพลังความหนุ่มสาวในตัวคุณอีกด้วย
15:30 - 17:00
 • พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
  08:45 - 09:00 น.
 • Responding to Global Human Capital Trends
  นำเสนอถึง ทิศทางและแนวโน้มของ Human Capital Trend ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้คน HR ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่การวางแผนในการรับมือและจัดการ จัดทำกิจกรรมที่มาสนับสนุนให้การทำงานสอดคล้องกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
  09.00-09.30
 • Realize Change, Redefine Future & Reimagine HR
  ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดวังวนดิจิทัลในครั้งนี้ เริ่มส่งผลกระทบต่อธุรกิจในวงกว้างเพราะปัจจัยเหล่านี้ทำให้พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สิ่งที่จะทำให้องค์กร อยู่รอด คือความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวให้ได้ในทุกสถานการณ์ "คน" จึงยิ่งทวีความสำคัญมากกว่ายิ่งกว่าเดิม เพราะ "คน" คือตัวแปรที่ชี้ขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่องค์กรต้อง ดึงดูด สรรหา พัฒนา ตอบแทน จูงใจเพื่อรักษาไว้อย่างเต็มความสามารถ ทั้งนร้ ในโลกยุคดิจิทัล มีผลทำให้คำนิยามของพนักงาน สถานที่ทำงาน งาน และผู้นำเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แนวคิด กลยุทธ์ รูปแบบการทำงาน ตลอดจนสมรรถนะของคนทำงาน HR ทีใช้อยู่ในปัจจุบันคงจะไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังทางธุรกิจได้ ทั้งนี้ การยกเครื่อง HR เพื่อรองรับวังวนดิจิทัลนั้นไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ แต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเริ่มจากการกำหนด HR Digital Strategy ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทขององค์กรในการเป็น Digital Enterprise. ผู้บรรยายจะนำประสบการณ์ในฐานนะนักปฏิบัติ นักกลยุทธ์ และ ที่ปรึกษา มาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงปริบทของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรตลอดจนพฤติกรรม ค่านิยม และความคาดหวังของพนักงาน พร้อมทั้งเสนอแนวทางที่ท่านสามารถนำไปใช้เป็นจุดตั้งต้นในเตรียมการเพื่อรับมือกับวังลดิจิทัลได้แม้ว่าจะมีขนาด และระดับความก้าวหน้าของหน่วยงาน HR ที่แตกต่างกัน

  โดย ทัสพร จันทรี กรรมการผู้จัดการ TAS Consulting Partner และ เว็บไซต์ HRheadquarter.com
  09.30-10.45
 • Designing HR Service optimization and digitalization
  การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัลกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันมีความซับซ้อนขึ้นและสิ่งที่ HR ทำอยู่เดิมอาจไม่ตอบโจทย์ของพนักงานและไม่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนองค์การ เมื่อโลกเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน องค์การเปลี่ยน แล้ว งาน HR Service รูปแบบเดิม จะยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกองค์การได้อีกหรือไม่ บางอย่างอาจต้องปรับ บางอย่างต้องเปลี่ยน บางอย่างต้องยกเลิก และหลายสิ่งอาจต้องออกแบบใหม่ แล้วทิศทางของการออกแบบ HR Service ให้ตอบโจทย์ทั้งคน ทั้งงาน และ องค์การจะเป็นอย่างไรขอเชิญมาร่วมรับฟังทัศนะจาก HR Practitioner แถวหน้าของเมืองไทย

  Panelist:
  คุณเฑวิณฑร์ สมงาม ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  คุณนาฏฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล dtac
  คุณวิธพล เจาะจิตต์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
  11.15-12.15
 • Concurrent Session
  Session F, G, H, I, J
F1
Reimagining Talent Management Systems to Align with Business 4.0
วิทยากร: คุณดาววัน โรจนพฤกษ์
Human Resources Director Thai Samsung Electronics Co., Ltd.
เรารู้กันดีว่า สำหรับ Talent นั้น งานที่ดี เงินดี ความก้าวหน้าในอาชีพ ก็อาจไม่เพียงพอที่จะรักษาคนกลุ่มนี้ไว้ได้ ยิ่งเทรนด์ของการทำงานสำหรับคนยุคใหม่ที่รักในความอิสระ พร้อมต่อความท้าทาย ไม่กังวลต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะล้มเพื่อได้ลองสิ่งใหม่ และลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ส่วนความสัมพันธ์กับองค์การก็อาจเรียกว่าไม่ง้อองค์การ พฤติกรรมของ Talent ในยุค 4.0 จึงทำให้แนวคิด Talent Management Systems ควรต้องไปรับการทบทวนกันใหม่ นี่ถือเป็นความท้าท้ายสำหรับคน HR และองค์การเป็นอย่างมาก ขอเชิญร่วมพูดคุยถึงแนวคิดในการจัดการกลุ่ม Talent เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันร่วมกับวิทยากรผู้มากความสามารถ
13:30 - 15:00
F2
Making it happen developing talent in the workplace
วิทยากร: คุณชัชพล ยังวิริยะกุล ผู้อำนวยการ Aon HR Learning Centre (AHLC) และที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด
การสร้าง หรือ พัฒนา Talent ในปัจจุบันทำได้หลากหลายวิธี รวมถึงวิธีการที่ทำให้องค์การได้คนที่เป็น Talent มาร่วมงานกับองค์การก็มีวิธีการที่หลากหลาย เราไม่อาจตัดสิน คนสมัครงานจาก CV หรือ ผลการเรียนว่านี่คือ Talent แล้วองค์การขนาดใหญ่ ที่ก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำในโลกธุรกิจในยุคดิจิทัล เฟ้นหาและ สร้าง Talent ขึ้นมาได้อย่างไร ต้องมาร่วมกันหาคำตอบจากการเสวนาในหัวข้อนี้
15:30 - 17:00
G1
L&D Re-Imagined for the 21st Century
วิทยากร: ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด
การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเทรนนิ่งหรือการเข้าห้องบรรยาย อาจไม่เพียงพอและไม่ตอบโจทย์ความต้องการการเรียนรู้ของคนในปัจจุบัน และรูปแบบการเรียนรู้แบบดั้งเดิมนั้นอาจไม่ใช้เครื่องมือที่ได้ผลดีนักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โลกของดิจิทัลทำให้การเรียนรู้ไปไกลกว่าที่คุณคิด เราขอเชิญมาเปิดโลกการเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์การของคุณผ่านการร่วมเสวนาในหัวข้อนี้ แล้วคุณจะรู้ว่าอานุภาพของการเรียนรู้รูปแบบใหม่นั้น เป็นอาวุธสำคัญ ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์การได้อย่างยั่งยืน
13:30 - 15:00
G2
The Way to Enable a Digital Learning Culture in your Workplace
การเรียนรู้ถูกพลิกโฉมโดยเทคโนโลยีดิจิทัล มากไปกว่านั้นคือพฤติกรรมการเรียนรู้และความต้องการการเรียนรู้ที่ต่างออกไปจากเดิม เราไม่อาจแก้ไขปัญหานี้เพียงแค่การเปลี่ยน Content ในรูปแบบ office ไปเป็น Online บน Digital Platform เพรานี่เป็นเพียงเครื่องมือให้คนเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น แต่อาจไม่ตอบโจทย์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นเพื่อให้การเรียนรู้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทำให้ต้องกลับมาทบทวนทั้งแนวคิด เครื่องมือ และทรัพยากร ที่จะใช้เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ เพราะหากการเรียนรู้ไม่ตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรู้ย่อมไม่อาจหวังผลสัมฤทธิ์ได้ งบประมาณที่จ่ายไปเท่ากับความสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์
15:30 - 17:00
H1
Reinventing Performance Management System
วิทยากร:
คุณอานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์ Head of People at Wongnai
รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ Head, Department of Operations Management คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
PMS ไม่ใช่แค่การติดตามผลการทำงาน แต่ถือเป็นการบริหารรูปแบบการทำงานให้เป็นไปในทิศทางที่องค์การต้องการ ทั้งในเชิงพฤติกรรม ทัศนคติหรือเจตคติ และวิธีการทำงาน ซึ่งสามารถวัดผลเป็นรูปธรรม และตรวจสอบได้ ในวันนี่ซึ่งพฤติกรรมการทำงานของคนเปลี่ยนแปลงไปการความคาดหวังขององค์การต่อผลงานของคนทำงานมีความซับซ้อนขึ้น การใช้เพียง เครื่องมือในรูปแบบเดิมๆ เพื่อ ประเมิน Performance ของคนทำงานเป็นสิ่งที่อาจสะท้อนผลของการทำงานเพียงด้านเดียว ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับ งานด้าน PMS ที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมาย เราจึงขอเชิญท่านมา Update ร่วมกันในการเสวนาในหัวข้อนี้
13:30 - 15:00
H2
Designing Total Rewards for Challenging Times that will be Relevant in the Future
วิทยากร:
คุณสุวิช นุกูลสุขศิริ หัวหน้าโครงการ Total Reward , PMAT
บรรยากาศในการทำงานที่เป็นมิตร ให้ความรู้สึกถึงความเป็นครอบครัวเดียวกัน การมีหัวหน้างานที่ดี ที่สอนงานลูกน้อง เพื่อให้ลูกน้องเก่งขึ้น องค์การที่มีระบบที่คอยดูแลความก้าวหน้าของตำแหน่งหน้าที่การงานในองค์การ ใส่ใจต่อ Work-Life balanced ของพนักงาน ให้ความสำคัญกับการจัดสถานที่ทำงานให้เหมาะกับการทำงานส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์คือ สิ่งที่เราเรียกว่าเป็น Reward อย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวเงินแนวคิดนี้ได้รับความสนใจและองค์การนำไปปฏิบัติมากพอสมควร หากแต่ในโลกการทำงานและพฤติกรรมการทำงานของคนที่เปลี่ยนไปการออกแบบ Total Rewards ให้มีความเหมาะสมให้ผลลัพธ์ที่ดรควรทำอย่างไร เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อย
15:30 - 17:00
I1
New challenges with ER in Disruptive World and Thailand 4.0
วิทยากร:
คุณเดโช ปลื้มใจ ผู้จัดการทั่วไป สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพีแรม จำกัด
คุณสนธยา เผ่าดี ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บริษัท ฮายาชิ เทเลมปุ (ประเทศไทย) จำกัด
โลกการทำงานเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ อีกทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุค Thailand 4.0 นำไปสู่ประเด็นเรื่องแรงงานสัมพันธ์ที่ต้องมีการทบทวนกันใหม่ หลายประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในไทย ที่มีจำนวนมากขึ้น และเป็นแรงงานที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การดูแลแรงงานกลุ่มนี้มีความสำคัญและไม่อาจมาองข้ามได้ การนำเทคโนโลยีอย่าง Robot เข้ามาทำงานทดแทนแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรมจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรให้การทำงานระหว่างคนและเครื่องจักรอัจฉริยะเกิดการทำงานสอดผสานกัน การเตรียมรับมือ การเข้ามาของ AI ที่จะส่งผลกระทบ ต่อแรงงานระดับต่างๆ(Semi Skill , Unskill) การวางแผนกำลังคนควรทำอย่างไร แนวคิดในการพัฒนาแรงงานจะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อ Up skill , Re Skill , Lend skill
13:30 - 15:00
I2
Labor and Employment Law Update
วิทยากร:
คุณกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
พรบ.คุ้มครองแรงงาน กำลังมีการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ประเด็นการพิจารณาที่หลากหลายเรื่อง หากผ่านความเห็นชอบจะมีผลต่อการทำงานของคน ER และมีผลต่อการจัดการแรงงานในหลากหลายมิติ ในฐานะนักแรงงานสัมพันธ์จึงไม่ควรพลาดที่จะติดตามความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ อีกทั้งเพื่อเป็นการเรียนรู้และนำไปสู่การเตรียมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้งานด้านแรงงานสัมพันธ์ขององค์การประสบผลสำเร็จมากที่สุด
15:30 - 17:00
J1
A New Look at Diversity & Inclusion in the Workplace
วิทยากร:
คุณสรัสวดี คุปตพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เปิดมุมมองร่วมกันในการมอง ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งในภาพใหม่ ผ่านแนวคิด Diversity & Inclusion ด้วยความเข้าใจ การยอมรับความหลากหลายและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนเฉกเช่นเดียวกันในฐานะที่ทุกคนเป็นสมาชิกขององค์การเหมือนกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองแปลกแยกจากคนอื่น อีกทั้งพร้อมสนับสนุนและมอบโอกาสให้แก่พนักงานที่มีความสามารถโดดเด่นจากภูมิหลังทุกแบบ
13:30 - 15:00
J2
Recruiting for Diversity in the Workplace
Diversity Recruiting หรือการเฟ้นหาพนักงานที่มีคุณลักษณะต่างกันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ HR ควรให้ความสนใจ เพราะ องค์การที่เต็มไปด้วยคนหลายรูปแบบมีแนวโน้มว่าจะเติบโตและขับเคลื่อนไปได้เร็ว เพราะความไม่เหมือนกันของภูมิหลัง เพศ อายุ เชื้อชาติ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณ์ต่างๆ ที่แต่ละคนเคยได้รับ ทำให้คิดนอกกรอบแบบ Out of The Box ซึ่งนำไปสู่การคิดต่าง การสร้างนวัตกรรม เวลาที่ต้องร่วมกันแก้ปัญหา การมีทรัพยากรคนที่หลากหลายทำให้ความเห็น ยิ่งในโลกที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญแล้วคุณจะทำอย่างไรให้การสรรหาพนักงานเกิดความหลากหลาย ขอเชิญมามาร่วมพูดคุยและแสวงหาแนวทางร่วมกันได้ในหัวข้อการเสวนานี้
15:30 - 17:00
i-Think

ความท้าทายของคนในวิชาชีพ HR คือ การเรียนรู้วิธีคิดใหม่ ... HR Practice รูปแบบใหม่... HR Tools ใหม่ๆ ในการบริหารคน เพื่อสร้างขีดความสามารถให้องค์กร ...มาร่วมกันสร้าง HR Network ที่เข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญไปด้วยกัน

ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา
President of PMAT

ผู้ที่ได้รับการยอมรับจาก ชุมชน Startup ระดับโลก และยังได้รับ ฉายา “God father of Thailand Startup” ผู้ก่อตั้ง Disrupt University โรงเรียนบ่มเพาะผู้ประกอบการ Startup และกองทุน 500 Tuk Tuks ของกลุ่ม 500 Startup จาก Silicon Valley

เรืองโรจน์ พูนผล
Founder กองทุน 500 Tuk Tuks

จากภารกิจช่วย 13 ชีวิตทีมหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย เป็นปฏิบัติการสำคัญ ท่ามกลางสภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรค และต้องแสวงหาทางออกที่ดีที่สุดเพราะทุกนาทีคือความเป็นความตาย

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

Sense maker คือหนึ่งบทบาทที่สำคัญของ HR ในโลกยุคดิจิทัล แต่ถ้าพวกเรายังรู้สึกว่า experience, sharing economy, consumerization, ecosystem, machine learning ฯลฯ เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับ HR แล้ว ผมว่าเรามีการบ้านต้องทำอีกเยอะในการสร้างขีดความสามารถให้ HR ทำหน้าที่ได้ตามความคาดหวังของธุรกิจ

ทัศพร จันทรี
กรรมการผู้จัดการ TAS Consulting Partner

HR Knowledge