วันที่

06 - 07 สิงหาคม 2562 09:00 - 17:00

สถานที่

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ห้องวิภาวดีบอลรูม

เกี่ยวกับหลักสูตร

คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงลูกใหญ่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงปี 2016 เมื่อกระแส Disruption ถาโถมให้หลายองค์การได้ตระหนักและพยายามดิ้นรนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด ผ่านกระบวนการ Transformation ครั้งสำคัญ 

 ผ่านมาเป็นเวลา 3 ปี ถึงปี 2019 แม้เราจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่อาจนิ่งนอนใจได้ เมื่อเราต้องเผชิญกับคลื่นลูกที่สอง ซึ่งมีพลังทำลายล้างไม่ต่างกัน ในสภาวะที่หลายองค์การพยายามก้าวข้ามไปสู่การเปลี่ยนผ่าน ในห่วงเวลานี้เอง ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกก็ยังคงส่งผลให้เกิดความท้าทายไม่รู้จบ  การเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์จริง เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองของแต่ละองค์การ เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะทำให้เราแสวงหากลยุทธ์และเครื่องมือในการโต้คลื่นการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น

 Thailand HR FORUM 2019 ในปีนี้ PMAT จะนำท่านไปเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากองค์การที่ ขับเคลื่อนองค์การโดยการ Transformation เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์การให้สามารถแข่งขันได้ในยุคที่เราต้องต่อสู้กับสภาพความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  

 ไม่เพียงเท่านั้น PMAT จะนำท่านไปแสวงหาแนวทางรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า นั่นก็คือ Future Workforce เมื่อ Automation กำลังจะเข้ามาทำงานร่วมกับมนุษย์ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า มากกว่า 3 ใน 4 ของคนในองค์การจะเปลี่ยนเป็นกลุ่มคน Gen Y หรือ  กลุ่มที่เป็น Millennial Worker (เกิดปี 1984 – 1996) และคนกลุ่มที่ทยอยเข้าสู่ตลาดงาน คือ Generation Z (เกิดตั้งแต่ปี 1995) ทั้ง 2 Generations จะเป็นคนทำงานกลุ่มใหญ่ ที่องค์การต่างๆ ต้องทำความเข้าใจ เพราะมีลักษณะการใช้ชีวิตและแนวคิดในการทำงานที่ต่างจากคนทำงานส่วนใหญ่ในปัจจุบัน  ปัจจัยต่างๆเหล่านี้นำมาสู่ การเปลี่ยนแปลงของ แนวคิดด้าน People Management สภาพการจ้างงาน โครงสร้างองค์การ จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อย่างแน่นอน

 ก่อนจะถึงเวลาที่คลื่นการเปลี่ยนแปลงถาโถมมาอีกครั้ง  คน HR ต้องติดอาวุธทางความคิด ปรับ Mindset และ แสวงหาเครื่องมือ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงระลอกใหม่ พลาดไม่ได้ที่จะมาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกัน  กับ Practitioner จากองค์การชั้นนำ ที่ลงมือทำจริง ผ่านประสบการณ์จริง ลงมือ ลงแรง ลงพลังความคิด ในการขับเคลื่อนองค์การฝ่าคลื่นการเปลี่ยนแปลง  และที่สำคัญมีบทเรียนที่น่าสนใจ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถนำไปปรับใช้ได้กับองค์การและงานของท่าน

ค่าลงทะเบียน

21 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2562 (Early Bird) สมาชิก 7,918
บุคคลทั่วไป 8,988
27 กรกฎาคม - 03 สิงหาคม 2562 สมาชิก 8,988
บุคคลทั่วไป 10,058

สมัครตั้งแต่ 3-4 ท่าน รับส่วนลดทันทีท่านละ 300 บาท
สมัครตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดทันทีท่านละ 500 บาท

วิธีการชำระเงิน

- ชําระเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว 111 
   บัญชี ออมทรัพย์ 052-230-3023  หรือ
   บัญชี กระแสรายวัน / เดินสะพัด 052-302-6983

- สั่งจ่ายเป็นเช็ค ในนาม “สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย”

ลงทะเบียน

* กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย
 

การชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 2 คน คนละ 7,918 บาท 7,918x2=15,836 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนค่ะ

 

Q
กรณีลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดและต้องแก้ไขอย่างไร?

A

สาเหตุ: ส่วนใหญ่จะเกิดจากการระบุชื่ออีเมลผิด ทำให้ระบบไม่สามารถส่งอีเมลได้

แนวทางแก้ไข: ให้ส่งอีเมลมาแจ้งที่แอดมิน ที่ info@pmat.or.th  เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

Q
สามารถชำระเงินได้ด้วยวิธีใดบ้าง

A

- ชําระเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว 111 บัญชีเดินสะพัด 052-3-02698-3

- เช็ค สั่งจ่าย ในาม สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

*กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินมาที่ info@pmat.or.th

Q
กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถไปรับได้ที่ใด?

A

ผู้เข้าอบรมสามารถไปขอรับใบเสร็จรับเงินได้โดยขอให้ส่งทางไปรษณีย์ หรือจะขอรับหน้างาน ในวันที่มีการอบรมค่ะ

Q
กรณีที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้าอบรม สามารถทำอย่างไร?

A

สามารถทำได้โดยการแจ้ง 'ยกเลิก' ชื่อของผู้เข้าอบรมท่านนั้นๆ และแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมท่านใหม่ เข้ามาที่อีเมล์ info@pmat.or.th

Q
หากมีความประสงค์ไม่ต้องการที่จะเข้าอบรมหรือขอยกเลิก จะสามารถขอคืนเงินค่าเข้าอบรมได้หรือไม่?

A

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าวค่ะ

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
2/6,2/7 ซอยลาดพร้าว 113 (ชื่นสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 0-2374-0855 โทรสาร: 0-2374-0855 ต่อ 8 www.pmat.or.th อีเมล info@pmat.or.th