https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมสัมมนา HR Summit & Expo Asia 2017 และ Company Visit ศึกษาดูงาน ที่ IBM Singapore
กลับš
  PMAT - Oversea Learning Program กิจกรรมเข้าร่วมสัมมนา HR Summit & Expo Asia 2017 และ Company Visit ศึกษาดูงาน ที่ IBM Singapore ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2560 ณ Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre ประเทศสิงค์โปร์ ร่วมกับ hrm asia
-เรียนรู้ ทักษะและองค์ความรู้ใหม่ๆในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเตรียมความพร้อมในอนาคต
-เข้าฟังการบรรยายจากวิทยากร ผู้เชียวชาญ รวมถึง ผู้นำและ HR Gurus ที่จะช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
-สร้างเครือข่ายกับผู้ร่วมงาน และพบกับผู้นำจากอุตสาหกรรมต่างๆในสิงค์โปร์
-เทียบเคียงกลยุทธ์ด้านงานทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษาดูงาน เรียนรู้ best practices องค์กรชั้นนำ
-เปิดโลกทัศน์กับ HR Solution ใหม่ๆที่จะช่วยรับมือกับความท้าทายสู่การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
 .