ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคลชั้นคุณวุฒิ 4 รอบสอบ 2/2564 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ View More
เลื่อนการจัดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2565 View More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 3 และ 4 รอบสอบ 2/2564 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ View More

Publish modules to the "offcanvs" position.