ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคลคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และ 4 ครั้งที่ 2/2567 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ View More
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมือทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 ครั้งที่ 1/2567 ศูนย์สอบสถาบันการพัฒนาชุมชน View More
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมือทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล แบบการเทียบโอนประสบการณ์ (RESK) คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และ 4 ครั้งที่ 3/2566 ศูนย์สอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย View More

TPQI

Publish modules to the "offcanvs" position.