ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 6 ครั้งที่ 1/2564 View More
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมือทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 3, 4 และ 5 ครั้งที่ 1/2564 View More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 6 รอบสอบ 1/2564 View More

Publish modules to the "offcanvs" position.