ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินด้วยเครื่องมือทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล ชั้นคุณวุฒิ 3 และ 4 รอบสอบ 2/2564 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ View More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริหารงานบุคคลชั้นคุณวุฒิ 4 รอบสอบ 2/2564 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ View More
เลื่อนการจัดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2565 View More

TPQI

Publish modules to the "offcanvs" position.