Apply

 

ครั้งที่/ปี

กำหนดการ

วัน/เวลา

สถานที่สอบ

ศูนย์สอบ

ครั้งที่ 1/2566 (ระดับ 3 และ 4)
เปิดรับสมัคร
วันที่ 5 - 31 พฤษภาคม 2566
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ภาคกลาง
 
สอบข้อเขียน
วันที่ 9 มิถุนายน 2566
 
 
 
สอบสัมภาษณ์
วันที่ กรกฎาคม 2566
 
 

 

ค่าธรรมเนียมการประเมิน

- ค่าธรรมเนียมการสมัคร (ทุกระดับชั้น) 250 บาท
- ค่าธรรมเนียมการประเมิน 1,000 บาท
ฟรี! ค่าธรรมเนียมการประเมินสำหรับการสอบครั้งแรก

สามารถสมัครได้ที่ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2374-0855 ต่อ 51-52 หรือ 061-814-3399

- ใบสมัครสอบ  Download

- แบบฟอร์มเอกสารแนบใบคำขอเข้ารับการทดสอบ  Download

- แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน Download


Print   Email

Publish modules to the "offcanvs" position.