https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Menu Left
กิจกรรม

 • Update :(5/2/2018)
  สัมมนาหลักสูตร ผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำและแนวทางในการบริหารค่าตอบแทน ภาคปฎิบัติ
  วิทยากร อ.ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร
  วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.
  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ห้องการ์เด้น 1
 • Update :(1/1/2018)
  Thailand HRCI
  SMART HR 4.0 Road Showยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นนักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ
  30 มกราคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.
  ณ ห้องทองกวาว 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Update :(10/1/2018)
  สัมมนาฟรี The Future of Inclusion & The new World of Work
  วันที่: 14 ก.พ. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.
  สถานที่: ณ ห้องเรียน 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  วิทยากร: คุณบุปผาวดี โอวรารินทร์ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • Update :(21/12/2017)
  สัมมนาฟรี HR Trend and Execution for Competitive Advantage
  วันที่: 16 ม.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.
  สถานที่: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  วิทยากร: ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 • Update :(21/11/2017)
  สัมมนาฟรี Digital Generation & Future Workforce
  วันที่: 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00 - 16:00 น.
  สถานที่: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  วิทยากร: ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • Update :(28/11/2017)
  Thailand HRCI เปิดรับสมัครทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2560 ชั้นคุณวุฒิ 3-4
  รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 8 ธันวาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน วันที่ 14 ธันวาคม 2560
  ส่งแฟ้มสะสมผลงาน วันที่ 20 ธันวาคม 2560(หน้าห้องสอบ)
  สอบข้อเขียน วันที่ 20 ธันวาคม 2560
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มกราคม 2561
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มกราคม 2561(เฉพาะคุณวุฒิที่ 4)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ hrci@pmat.or.th
 • Update :(16/11/2017)
  สรุปผลโครงการสำรวจอัตราค่าจ้างและสวัสดิการ สำหรับการบริหารค่าจ้าง ประจำปี 2560/2561

  สามารถดูในรูปแบบ e-book ได้แล้วที่นี่
  www.pmat.or.th/ebook/salarysum2017/

  หรือ ดาวน์โหลด PMAT-Salary-Survey-2017
 • Update :(21/9/2017)
  การพัฒนาความสามารถและจัดระดับทักษะของพนักงานเพื่อเปิดโลกใหม่ สู่วัยทำงาน
  วันที่ 12 ธันวาคม 2560
  วิทยากร ดร.กฤติน กุลเพ็ง
 • Update :(20/9/2017)
   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "น้อมรำลึกถึง 'พ่อ' เรียนรู้และพัฒนาตามรอยพระยุคลบาท"
  วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00-12:30 น.
  ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์-คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Update :(21/9/2017)
  หลักสูตร นักแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ เจาะลึกการเจรจาข้อเรียกร้องและ Workshop
  วันที่ 1,3,7 พฤศจิกายน 2560
  สถานที่ ห้อง รัชโยธิน แกรนด์ ชั้น 20 โรงแรมเดอะบาซาร์ ถนนรัชดาภิเษก
  วิทยากร อ.ไพบูลย์ ธรรมสถิตย์มั่น กรรมการผู้จัดการ บริษัทไพบูลย์นิติ จำกัด
 • Update :(22/9/2017)
  วันนักบริหารงานบุคคลแห่งประเทศไทย 2560 : Thailand HR Day 2017
  Driving Innovation & Competitiveness in Organization with Human Capital 4.0
  นวัตกรรม ผลแห่งปัญญา เพิ่มคุณค่าสู่ทุนมนุษย์ 4.0

  - ยกระดับองค์กรนวัตกรรม สานพลัง การพัฒนาทุนมนุษย์ ขับเคลื่อนไทยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
  - องค์กรนวัตกรรม ผสาน ทุนมนุษย์ 4.0 นำไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก
  - พัฒนาทุนมนุษย์ ยกระดับสู่องค์กรนวัตกรรมขับเคลื่อนไทยสู่การแข่งขันบนเวทีโลก

  22-23 พฤศจิกายน 2560
  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว
 • Update :(1/9/2017)
  สัมมนาพิเศษ "เจาะลึกกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2560"
  วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชั้น 20 โรงแรมเดอะบาซาร์ ถ.รัชดาภิเษก (สถานี MRT ลาดพร้าว)
 • Update :(4/9/2017)
  การจัดการงานบุคคลชั้นสูง รุ่นที่ 39
  วันที่ 5-7,11-12,17-19 ต.ค. และ 3-4,10-11 พ.ย. 2560
 • Update :(2/9/2017)
  สัมมนา THAILAND INDUSTRIAL RELATIONS 2017 (IR Forum 2017) "'ส่อง' แรงงานสัมพันธ์ยุค 4.0 เหลียวหลังแลหน้าแรงงานสัมพันธ์ไทย เราจะไปทางใหนกัน"
  วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชั้น 20 โรงแรมเดอะบาซาร์ ถ.รัชดาภิเษก (สถานี MRT ลาดพร้าว)
 • Update :(10/8/2017)
  สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้เปิด Open House ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง BBS 105 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (คณะการจัดการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • Update :(2/8/2017)
   ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานสัมมนา เล่าสู่กันฟัง : รักพ่อช่วยกันสานต่อปณิธานงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษาจากการปฏิบัติจริงของบริษัทที่ได้นําศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารฅน 
  วันที่ : 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.
  สถานที่ : สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ห้อง 3001 อาคารนวมินทร์
  วิทยากร : ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารสำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
 • Update :(14/6/2017)
  The 1st National HR Academic Conference 2017
  การประชุมวิชาการทรัพยากรมนุษย์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

  เป็นส่วนหนึ่งของงาน Thailand HR Forum 2017
  เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (IHPD) สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ⭕ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องกรุงเทพ 1-2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
  ⭕ เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 มิถุนายน 2560 (ขยายเวลาจากเดิมหมดเขต 15 มิ.ย. 60)
  ⭕ ส่งบทความพร้อมแบบฟอร์มเสนอบทความที่ e-mail: journal@pmat.or.th
  ⭕ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณกัลยา พลชัยสิทธิกุล หรือ คุณกิตติกานต์ แสงงาม
  Tel: +66 (0)23740855 Ext 92 Email: journal@pmat.or.th
 • Update :(12/6/2017)
  นวัตกรด้านทรัพยากรมนุษย์ มีลักษณะอย่างไร เขาจำเป็นแค่ไหนสำหรับองค์การ กระบวนการเชิงนวัตกรรมของงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรเป็นอย่างไร และเราจะสามารถพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้หรือไม่ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ จะช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อท่านนักทรัพยากรมนุษย์ได้เปิดโลกทัศน์เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนวัตกรด้านทรัพยากรมนุษย์

  วันเวลาสถานที่ : วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

  วิทยากร : คุณสว่าง สุขศรี
  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส-ด้านทรัพยากรบุคคล
  บริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
  และ กรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)