https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Menu Left
กิจกรรม

 • Update :(3/10/2018)
   PMAT Free Seminar
  "หน้าที่และบทบาทของ Culture FA(Facilitator) ในการทำ Culture Transformation"
  โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
  วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา : 13:00-16:00 น.
  สถานที่: ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • Update :(13/9/2018)
  Thailand HRCI ROADSHOW - เตรียมความพร้อมสู่การสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ HR
  วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09..00 - 16.00 น. ณ ห้องประชาสโมสร 1-2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

 • Update :(11/9/2018)
   สัมมนาฟรี สำหรับสมาชิก PMAT เท่านั้น รับจำนวนจำกัด 150 ที่นั่ง!!!

  หัวข้อ “ท่านถาม เราตอบ สารพันปัญหาด้านแรงงาน

  วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

  ณ ห้องเรียน 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

  **สำหรับผู้เข้าสัมมนา รบกวนส่งคำถามด้านปัญหาแรงงานให้วิทยากรก่อนวันงานได้ที่ E-mail : member@pmat.or.th**
 • Update :(10/8/2018)
   PMAT FREE SEMINAR สำหรับสมาชิกเท่านั้น !!

  "How to transform your Organization Culture in Digital Era"

  วิทยากร: ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
  วันที่:      วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา : 13:00-16:00 น.
  สถานที่: ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก: อาคารเซียร์ ชั้น 5 (ซอยเอกมัย 2)

  "หมายเหตุสำคัญ"
  ผู้เข้าร่วมงาน งานนี้เหมาะสำหรับ CEO, ผู้บริหารระดับสูง, เจ้าของกิจการ, Startup,
  หน่วยงาน HR, Organization Development, Change Management, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, Agile/Business Coach, วิทยากรอิสระ,
  และผู้ที่สนใจ ในทุก ๆ แวดวงธุรกิจ และอุตสาหกรรม


  ด่วน รับจำนวนจำกัด 60 ที่นั่งเท่านั้น !!

  ลงทะเบียนสัมมนา
 • Update :(9/8/2018)
  ครั้งแรก! กับการรวมตัวครั้งพิเศษของ 5 Leading Thinker and Best Practitioners ระดับประเทศ

  คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม
  Principal Visionary Architect-Kasikorn Labs Managing Director-Beacon Interface บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด KLabs KBTG

  คุณปัทมาวลัย รัตนพล
  ประธานเจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

  คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์
  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

  คุณนาฎฤดี อาจหาญวงศ์
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล dtac

  คุณวรวัจน์ สุวคนธ์
  รองผู้จัดการใหญ่ Dean of SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  พบกับ 5 HR Celebrities ที่พร้อมทำหน้าที่ Facilitators นำท่านไปสู่การแสวงหาแนวทางในการขับเคลื่อนบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ในโลกยุคดิจิทัล กับ “Exclusive Sharing: HR TRANSFORMATION IN DIGITAL AGE” โปรแกรมที่ผู้บริหารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ควรพลาด
 • Update :(28/5/2018)
  นักแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ เจาะลึกการเจรจาข้อเรียกร้องและ Workshop
  วันที่ 16-17, 22 สิงหาคม 2561
  ห้องการ์เด้น ชั้น 2 โรงแรมเอมบาสเดอร์ สุขุมวิท
 • Update :(1/4/2018)
  Open House ในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ Business Simulation Workshop
  วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
  ณ ห้อง 7001 ชั้น 7 อาคารสยามฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  ด่วน!! รีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งออนไลน์ (รับจำนวนจำกัด)
  https://bit.ly/2Klogs1
 • Update :(23/3/2018)
  โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2561
  (Thailand HR Innovation Award 2018)

  วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
  วันนี้  - 30 เมษายน 2561 - ประชาสัมพันธ์และให้รายละเอียดการสมัครเข้ารับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2018
  7 พฤษภาคม 2561 - ร่วมรับฟังเกณฑ์ 5Is งาน Open House โครงการ Thailand HR Innovation Award 2018
  30 มิถุนายน 2561 - สิ้นสุดการส่งเอกสารโครงการเข้าประกวด
  2 กรกฎาคม 2561 - คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเอกสาร

  **หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**


 • Update :(9/4/2018)
  การสำรวจค่าตอบแทนรวมและวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายและ แนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย ประจำปี 2561/2562
 • Update :(5/4/2018)
  ครั้งที่ 2/2561 ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3, 4 และ 5
  ศูนย์สอบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) - กทม.
  เปิดรับสมัคร วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 6 มิ.ย. 2561
  สอบข้อเขียน 15 มิถุนายน 2561
  สอบสัมภาษณ์ 28-29 มิ.ย. 2561
  ค่าธรรมเนียมการสอบ - ชั้นคุณวุฒิ 3 = 350 บาท - ชั้นคุณวุฒิ 4 = 400 บาท - ชั้นคุณวุฒิ 5 = 500 บาท
 • Update :(15/2/2018)
  การสำรวจค่าตอบแทนรวมและวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย ประจำปี 2561/2562
  วันที่: 19 มีนาคม 2561
  สถานที่: ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก
 • Update :(8/3/2018)
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
  วันที่: 30 มีนาคม 2561
  สถานที่: รอยัล พารากอน ฮอล ชั้น 5, ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 • Update :(4/3/2018)
  Workshop: Content Design: Creating a Content via Digital Platform
  29 March 2018
  The Royal Paragon Hall, 5th Fl., The Siam Paragon Shopping Center
  วิทยากร: รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ที่ปรึกษาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • Update :(12/2/2018)
  โครงการสรรหาและคัดเลือกรางวัลสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2561 (PMAT HR Awards 2018)
  โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมสถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล
  สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (IHPD) และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

  วัตถุประสงค์
  • เพื่อสรรหา คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณของผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารงานบุคคลประจำปีตามที่กำหนด
  • เพื่อให้รางวัลและส่งเสริม เผยแพร่ ยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพนี้
  • เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขอบข่ายกิจกรรมของคณะอนุกรรมการส่งเสริมสถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล

  ประเภทรางวัล
  แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
  • นักบริหารทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณค่า
  • นักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น
  • นักบริหารทรัพยากรบุคคลดาวเด่น