https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Menu Left
HR Vocabulary (A-Z)
 ยินดีต้อนรับ เข้าสู่หน้า HR Vocabulary หน้านี้ จัดไว้สำหรับ ท่าน ที่ต้องการทราบความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับด้าน HR อยากรู้ว่า คำนี้ แปลว่า อะไร หมายถึงอะไร รายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่องนั้น หรือคำศัพท์ นั้นๆ เป็นต้น 

0 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0

Top

A

Top

B

Top

C

Top

D

Top

E

Top

F

Top

G

Top

H

Top

I

Top

J

Top

K

Top

L

Top

M

Top

N

Top

O

Top

P

Top

Q

Top

R

Top

S

Top

T

Top

U

Top

V

Top

W

Top

X

Top

Y

Top

Z

Top