https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
โครงการรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2561
กลับš
เปิดรับสมัคร Open House วันนี้ - 5 พฤษภาคม 2561
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:30 - 16:30 น.
สถานที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปิดรับสมัครแล้ว