https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
สัมมนาฟรี หัวข้อ ท่านถาม เราตอบ สารพันปัญหาด้านแรงงาน - วันที่ 25 ก.ย. 2561
กลับš
สัมมนาฟรี สำหรับสมาชิก PMAT เท่านั้น รับจำนวนจำกัด 150 ที่นั่ง!!!

หัวข้อ “ท่านถาม เราตอบ สารพันปัญหาด้านแรงงาน

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องเรียน 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

**สำหรับผู้เข้าสัมมนา รบกวนส่งคำถามด้านปัญหาแรงงานให้วิทยากรก่อนวันงานได้ที่ E-mail : member@pmat.or.th**


ลงทะเบียนออนไลน์