https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
10 Key Takeaways จากงาน #ThailandHRTech2023
กลับš


ปิดฉากลงไปแล้วสำหรับงาน #ThailandHRTech2023 เมื่อเย็นวันที่ 15 มิถุนายน
ตลอด 2 วัน PMAT ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 12,000 คน จากกว่า 2,800 องค์กร

สาระความรู้จากเวทีการสัมมนา กว่า 100 Topics ถูกขยายมากขึ้น เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกันของผู้เข้าร่วมงาน ได้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสำหรับการนำไปพัฒนาคนทำงาน องค์กร และ ธุรกิจ

วันนี้เรานำ เอาสาระความรู้สิ่งที่ได้จากงาน #ThailandHRTech2023
มาสกัดเป็น 10 Key Takeaways ช่วยให้คุณจับประเด็นได้ง่ายขึ้น

1. Embracing the digital economy and leveraging technology
• Digital Economy หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์พกพา AI และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ได้เปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ รวมถึง การเชื่อมต่อ สร้างคุณค่า ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
• Digital Economy มีผล ต่อระดับบุคคลและสังคมโดยรวม ช่วยสร้างโอกาสในการทำงานใหม่ๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยเชื่อมความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในวงกว้างขึ้น
• อย่างไรก็ตาม การเปิดรับเศรษฐกิจดิจิทัลยังมาพร้อมกับความท้าทาย เช่น ภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความกังวลด้านความเป็นส่วนตัว และความจำเป็นในการรู้เท่าทันดิจิทัล

2. Adaptive leadership skills
• Adaptive leadership หมายถึง ความสามารถในการเป็นผู้นำและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและคาดเดาไม่ได้
• Adaptive leadership skills เป็นสิ่งจําเป็นเมื่อภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
• ผู้นำต้องสามารถใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการคิดที่มีวิสัยทัศน์ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานร่วมกัน การจัดการความเสี่ยง

3. Not Human Vs AI But Human + Machine (Al as the second brain)
• AI ไม่ได้ เข้ามาแทนการทำงานของมนุษย์ แต่ AI จะเข้ามาทำให้คุณทำงานได้มากขึ้นเท่ากับมนุษย์ 10 คน
• AI นอกจากจะถูกนำมาใช้ “ขับเคลื่อนธุรกิจ” หลายองค์กร ได้เริ่มนําเอา AI ไปใช้เพื่อประโยชน์เชิงกลยุทธ์ในการ “การขับเคลื่อน People Strategy”
• ข้อควรระวัง การใช้ AI ยังมีข้อจำกัดด้าน Ethics และ อาจทำให้เกิดอคติโดยไม่รู้ตัวต้องไม่ลืมว่า ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ AI ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูล และหากข้อมูลมีอคติ อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีอคติได้

4. Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) Integration
• เทคโนโลยี AI และ ML กำลังถูกรวมเข้ากับ HR Software มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการ HRM , HRD , OD เป็นไปโดยอัตโนมัติ
• ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด อาทิ เช่น เครื่องมือการสรรหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI, แชทบอทสำหรับพนักงานเพื่อการสอบถามข้อมูลองค์กร, predictive analytics สำหรับ talent management และการวิเคราะห์ employee engagement
• Robotic Process Automation (RPA) เข้ามาช่วยให้การทำงานซ้ำ ๆ เช่น onboarding processes, payroll management, benefits administration, compliance tasks ทำได้ง่ายขึ้น เพิ่มความคล่องตัว ลดความผิดพลาด และลดต้นทุน

5. Data Analytics and Predictive Insights
• เทคโนโลยีทำให้คนสามารถนำ Data มาใช้เพื่อการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ ได้ง่ายขึ้น ช่วยให้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ส่งผลถึง ให้องค์กรสามารถเพิ่มอัตราการรักษาพนักงาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Engagement , Skill Gap , Secession Plan ได้ดียิ่งขึ้น

6. Remote Work and Digital Transformation
• การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้เร่งการยอมรับการทำงานจากระยะไกล
• เครื่องมือและเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการทำงานทางไกล นอกจาก แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเสมือนจริง เครื่องมือการประชุมผ่านวิดีโอ จะพัฒนาขึ้นมากแล้ว
• เทคโนโลยีได้สนับสนุนประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

7. Employee Experience (EX) Focus
• HR Tech ไม่ได้มุ่งที่จะเน้นการเพิ่ม Productivity เท่านั้น
• แต่กำลังเปลี่ยนโฟกัสไปที่การเพิ่มพูนประสบการณ์ของพนักงาน
• โดย HR Tech ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน และมอบประสบการณ์ส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
• เครื่องมือที่เน้น EX สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่าน แพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น Smart phone

8. Employee Well-being and Mental Health
• สุขภาวะและสุขภาพจิตของพนักงานได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
• แพลตฟอร์มสนับสนุน Well-being ได้รับการพัฒนา อย่างรวดเร็ว ในช่วง 2-3 ปีนี้
• อาทิ Mental Health Apps มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การฝึกสมาธิ เทคนิคการหายใจ การติดตามการนอนหลับ การติดตามอารมณ์ การออกกำลังกาย
• Employee Assistance Programs (EAPs) ซึ่งเป็นโปรแกรมให้คำปรึกษาพนักงานที่มีปัญหา โดยให้เน้นการรักษาความลับของพนักงาน
• Well-being Platforms มีเครื่องมือที่ช่วยให้ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงสุขภาพด้านการเงิน
• Virtual Mental Health Services และ telehealth แพลตฟอร์มสุขภาพจิตเสมือนจริงเชื่อมต่อบุคคลกับนักบำบัดและที่ปรึกษาที่มีใบอนุญาตผ่านวิดีโอคอลหรือโทรศัพท์

9. Tech for Learning & Development
• Tech for Learning & Development และ Edutech สามารถสร้าง New Learning Experience ให้กับผู้เรียน
• การนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ นวัตกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น gamification และ immersive technology ทำให้ personalized learning journeys ของผู้เรียนถูกยกระดับขึ้น
• เครื่องมือและแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ก่อให้เกิด interactive learning experiences และสิ่งที่ต้องตระหนัก ก่อนการออกแบบการเรียนรู้ต้องพิจารณาเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้เกิดความสอดรับกัน

10. AI & War for Talent
• ประเด็น “การรักษาคนเก่ง” ยังคงเป็นความท้าทายของ HR ปัจจุบัน War for Talent มีความเข้มข้นขึ้น และ มี AI เข้ามาเป็นอาวุธสำคัญ ที่จะสร้างความได้เปรียบให้องค์กร
• AI กําลังเปลี่ยนแปลงการ talent acquisition, talent management, และ talent development ทำให้ candidate experience ดียิ่งขึ้น ปัจจุบัน AI-driven tools and platforms ที่หลากหลายซึ่งช่วยปรับปรุง HR processes, decision-making, และ talent management strategies ให้ดียิ่งขึ้น#AIinHR #AIforHR
#PMAT #HRTech
#HumanResource
________________________
ติดตามข้อมูล ข่าวสารดีๆ ได้จาก PMAT ได้ที่
Facebook: pmatHRsociety
Line: @pmat
YouTube: https://www.youtube.com/@PMAT
Website: www.pmat.or.th
สมัครสมาชิก ติดต่อ: คุณดุจดาว 02 374 0855 ต่อ 21 มือถือ 061-783-4141
E-mail: member@pmat.or.th