https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
JobTopGun ตอบโจทย์ใหญ่ ด้วย 4 นวัตกรรม HR Tech เพื่อชีวิตง่ายขึ้น
กลับš


JobTopGun ตอบโจทย์ใหญ่ ด้วย 4 นวัตกรรม HR Tech เพื่อชีวิตง่ายขึ้น


 ปัจจุบัน Human Resource หรือ HR เป็นสายอาชีพที่มีความสำคัญต่อองค์กรกว่าในอดีตอย่างมาก และในหลายองค์กร HR มีบทบาทนำ นั่นเป็นเพราะงาน HR มีความซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งยังต้องรับภารกิจใหญ่คือการกำหนดกลยุทธ์องค์กร เมื่อมองจากจุดเริ่ม สำหรับ “งานสรรหาบุคลากร” หรือ “Recruitment” มีแนวโน้มจะเป็นงานที่ยากยิ่งกว่าเดิมมาก เพราะความต้องการของทั้ง “ผู้หางาน” และ “ผู้จ้างงาน” ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจและจัดการ

“งานสรรหาบุคลากร” เริ่มตั้งแต่กระบวนการในการค้นหาตลอดจนคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่เหมาะสม เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งงานตามที่องค์กรต้องการ กระบวนการนี้จะเริ่มต้นจากการวางแผนการคัดเลือก การสื่อสารให้เกิดแรงจูงใจกับผู้สมัครเป้าหมายที่ต้องการ และจะสิ้นสุดกระบวนการเมื่อองค์กรนั้นรับบุคคลเข้าทำงาน

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่ผู้หางาน หรือ Job Seekers มีด้านที่ดีคือปัจจุบันมีตำแหน่งงานนับพันนับหมื่นตำแหน่งที่พร้อมให้สมัคร ทำให้มีโอกาสหางานและบริษัทที่ถูกใจได้มากขึ้น ส่วนผู้จ้างงาน หรือ Employer ที่ต้องการหาพนักงาน ในปัจจุบันมีหนทางรับสมัครงานมากขึ้นเช่นกัน และไม่ใช่การหาผู้สมัครที่ทำได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล หรือ Database ได้อีกด้วย โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้มาก

นอกจากนี้ แนวโน้มการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ไม่ใช่เน้นไปที่การตั้งคำถามบนพื้นฐานของข้อมูลทั่วไป เช่น ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อนของพนักงาน ทำไมถึงอยากจะเข้ามาทำงานกับบริษัท ฯลฯ แต่การสัมภาษณ์พนักงานต่อไปนั้นจะเน้นไปที่การตั้งคำถามจากขีดความสามารถ (Competency) ที่ต้องการของตำแหน่งงานมากกว่าเพื่อหาคนให้มีความเหมาะสมกับองค์กร (Fit the right company) และเหมาะสมกับลักษณะงาน (Fit the right job)

“Super Resume” สำคัญที่หาคนต้องได้คน


คุณวิเชียร ชนาเทพาพร ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ท็อปกัน จำกัด ผู้บริหารแพลตฟอร์มการรับสมัครคนออนไลน์ JobTopGun กล่าวถึงความแตกต่างของการคัดเลือกผู้สมัครงานว่า เนื่องจากในอดีตข้อมูลที่ให้ผู้สมัครกรอกมีไม่มากและเน้นไปที่ผลการเรียนหรือวุฒิการศึกษา แต่วันนี้ผู้สมัครต้องให้ข้อมูลมากขึ้น ซึ่งมองว่าเป็นโอกาสที่ดี เพราะไม่ใช่คนเรียนเก่งเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้งาน แต่การคัดเลือกดูจากข้อมูลอื่นๆ ด้วย เช่น การพิจารณาจาก Competency-Based Hiring เพื่อบ่งบอกทักษะหรือความสามารถที่มีอยู่ในตัวผู้สมัคร เช่น มนุษย์สัมพันธ์ดีหรือไม่ หรือเจรจาต่อรองเก่ง หรือเก่งในการตัดสินใจ ดังนั้น ผู้หางานจะต้องให้ข้อมูลให้มากเพื่อจะมีโอกาสได้งานมากขึ้นหรือมากกว่าคนอื่นๆ เพราะมีการเปรียบเทียบมากมาย

“Super Resume” ของ TopGun เป็นนวัตกรรมซึ่งช่วยให้ผู้หางานดูเก่งขึ้นและโดดเด่นขึ้นมาจากคนอื่นๆ โดยมีการจดลิขสิทธิ์ที่สหรัฐอเมริกา เพราะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยนำเสนอความสามารถต่างๆ ของผู้สมัครได้ดีและละเอียด เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงานมากขึ้น โดยมีงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยการจัดการมหิดล ที่ระบุว่า Super Resume สามารถยืนยันหรือสะท้อนความเป็นตัวตนได้มากมายจากกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้สมัครเลือกทำ เช่น การดำน้ำ อาจจะหมายถึงการกล้าเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง เป็นการพยายามทำให้ Job Seekers โดดเด่นในสิ่งที่มี เป็น Resume ที่มีความพิเศษมาก

“JobTopGun คือ job website เราคือผู้นำเบอร์หนึ่งในธุรกิจหางานในแง่ของเทคโนโลยีซึ่งช่วยให้ชีวิตดีขึ้น โดยในวันนี้มี 4 นวัตกรรม ด้าน HR Technology ที่มั่นใจว่าจะช่วยให้ HR ทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้วยเครื่องมือและแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น”

เรื่องแรก การสรรหาบุคลากร หรือ Recruitment สำคัญที่หาคนต้องได้คน ดังนั้น จากข้อมูลที่เก็บมานานถึง 20 ปี ปัจจุบันมี Database 4.5 ล้านราย มากกว่า 11 ตัวกรอง อยู่ใน Serch Engine ที่เรียกว่า Data Mining ซึ่งสามารถเจาะหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างทะลุทะลวง เพื่อหาคนที่ตรงกับความต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มาสมัคร ด้วยเครื่องมือนี้ก็จะช่วยให้ชีวิต HR ดีขึ้นได้แน่นอน เมื่อหาคนแล้วได้คน

“You say , HR say” แพลตฟอร์มรีวิว 4 ส่วนสำคัญ


เรื่องที่สอง การเชิญผู้หางาน หรือ Job Seekers มาสัมภาษณ์ เป็นเรื่องยากมาก เพราะต้องไปค้นหาข้อมูลผู้สมัคร แล้วนำมาคัดกรอง แล้วจึงเชิญมาสัมภาษณ์ ซึ่งถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆ จะไม่มีปัญหา เพราะเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่ได้เป็นที่รู้จักย่อมจะเป็นเรื่องยาก ดังนั้น การสร้างแบรนด์องค์กร หรือ Corporate Branding จึงเป็นเรื่องสำคัญ Top Gun เห็นปัญหาจุดนี้จึงจัดทำแพลตฟอร์ม “You say , HR say” เป็นพื้นที่ให้ Job Seekers กับ HR รีวิวบริษัทใน 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ “คุณภาพชีวิตที่ดี- งานที่ดี- เงินที่ดี- และสังคมที่ดี”

“เริ่มจากการคิดทำแพลตฟอร์มดีๆ สำหรับการรีวิวบริษัท เพื่อให้ Job Seekers ได้รับรู้ นี่คือสิ่งดีๆ ที่เราอยากส่งมอบ เพราะสิ่งแรก เราคิดว่าเราจะแก้ Pain Point ของ HR อย่างไร เราจึงไปนำสิ่งที่เราถือปฏิบัติหรือวัฒนธรรมองค์กรของเรามาเป็นตัวอย่าง คือเราเป็นบริษัทขนาดกลาง ถ้าเราต้องการเติบโต เราต้องดูแลคนของเราอย่างดี ทำให้คุณภาพชีวิตดี เมื่อเราดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานดี เราจึงนำไปอยู่ใน You say คือให้พนักงานมาพูดว่า ทำงานกับเราชีวิตจะดีขึ้นหรือไปเรื่อยๆ เรานำมารีวิวในแง่มุมนี้ ว่างานเป็นอย่างไร ดีมั๊ย ต่อยอดได้มั๊ย ได้ประสบการณ์ที่ดีมั๊ย ไม่ใช่ทำแล้วย่ำอยู่กับที่ไปตลอด จากนั้นคือจ่ายดีมั๊ย ถ้าเงินดีก็เท่ากับดูแล และสังคมดีมั๊ย เพราะบางบริษัทการเมืองเยอะ คนทำงานเบื่อมาก”

“นี่คือ 4 อย่างที่เรามี และเราก็เอาออกมาเป็นแพลตฟอร์ม เหมือนการถอดรหัสจากตัวเราเองก่อน ซึ่ง Job Seekers ล้วนต้องการสิ่งเหล่านี้ ขณะที่ บริษัทมีความจริงใจในการดูแลมั๊ย HR say คือให้บริษัทมาพูดในเรื่องเดียวกัน ให้ทั้งสองข้างมาพูดให้เห็น การรีวิวในแต่ละด้าน โดยผู้ที่เคยทำงานนั้นๆ มาก่อนมาเล่าสิ่งที่คิด อย่างน้อยผู้สมัครมีแพลตฟอร์มที่มีข้อมูลว่าบริษัทใดดูแลพนักงานอย่างไร ขณะเดียวกัน HR ก็ทำ Corporate Branding หรือ Employer Branding ของตัวเอง”

นอกจากนี้ สิ่งดีที่เกิดขึ้นคือ บริษัทต้องเริ่มคิดและทบทวนตัวเอง เช่น จะใช้เงินอย่างเดียวในการดูแลพนักงานไม่ได้ หรือการเมืองมากมายที่อยู่ในองค์กรต้องมีการจัดการ เพราะกระทบกับพนักงานหรือบุคลากรในบริษัท ดังนั้น ผลพวงที่ได้จึงเป็นการวางมาตรฐานใหม่ให้ HR นี่คือเจตนารมณ์ของเราที่วางไว้ เรายืนหยัดอยู่ได้เพราะนำเสนอสิ่งที่มีคุณภาพและถูกต้องให้ผู้หางาน และยึดมั่นผลประโยชน์ในระยะยาวให้กับลูกค้า”

“ระบบก้างปลา” ซอฟแวร์จัดการการรับสมัคร


เรื่องที่สาม การใช้ซอฟแวร์จัดการระบบการรับสมัครพนักงานทั้งระบบ ตั้งแต่การตรวจสอบใบสมัคร ส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ลงตารางนัดสัมภาษณ์ บันทึกผลสัมภาษณ์ จนถึงรับเข้าทำงานหรือว่าจ้าง ลองจินตนาการดูจะเห็นว่า การจัดการงานทั้งหมดทุกอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นได้อย่างสะดวกสบายเพียงใด นอกจากนี้ “ระบบก้างปลา” ยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมด และที่สำคัญที่สุด เมื่อใดก็ตามที่ต้องการนำเสนอผลงาน HR สามารถรายงานข้อมูลอัพเดทส่งตรงถึงมือผู้บริหารได้ทุกขั้นตอน นี่คือเทคโนโลยีที่พร้อมตอบโจทย์ให้ชีวิตง่ายขึ้นจริง ๆ

โดยเฉพาะเมื่อมองภาพการปรับตัวของ HR ในช่วงก่อนและหลังโควิด-19 เห็นได้ชัดว่ามีความแตกต่างกันมาก ที่เห็นชัดที่สุดคือ เมื่อเผชิญกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด HR รับมือด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทันที เช่น การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่างๆ การเรียนรู้ระบบเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารและเอกสาร ผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ระบบก้างปลา เพราะหากใช้เป็นก็เหมือนเป็นเครื่องทุ่นแรงที่สำคัญอย่างมาก

Top Gun Academy แหล่งรวมองค์ความรู้


เรื่องที่สี่ Top Gun Academy คือ Just-In-Time Learning for HR Professionals หรือแหล่งรวมองค์ความรู้ในสายทรัพยากรมนุษย์ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ แบ่งปัน และแสดงความคิดเห็น ร่วมกันเป็น Community สำหรับ HR มืออาชีพ อาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจ Upskill ในสายงาน HR โดยเฉพาะเพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ช่วยให้ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดเพื่อค้นหาข้อมูล และช่วยแก้ปัญหาอย่างแท้จริง

เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกหนทางหาคนในตำแหน่งต่างๆ ตีบตัน ขอแนะนำให้เข้าไปใน “Top Gun Acdemy” ซึ่งมีวิดีโอ 300 กว่าตำแหน่ง ที่บอกเล่าวิธีการหาคนในตำแหน่งต่างๆ ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ เช่น ความรู้ในการใช้ซอฟท์แวร์ก้างปลา หรือวิธีการอ่านคนผ่าน super resume เป็นต้น
ในยุคนี้ที่เทคโนโลยีเข้าถึงได้ง่าย ใช้สะดวก สิ่งสำคัญคือนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหางานหรือการรับสมัครงาน มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันใน job website มีตำแหน่งงานอยู่เพียงสองหมื่นตำแหน่งเท่านั้น ทั้งที่ควรจะมีมากถึงล้านตำแหน่ง ดังนั้น จึงผลักดันด้วยการใช้ Top Gun Academy เป็นเครื่องมือ

“นวัตกรรมที่เกิดขึ้นมักจะมาจากปัญหา และเมื่อเราพยายามจะแก้ปัญหา เราจึงโดดเด่นเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Top Gun เป็นบริษัทของคนไทย จึงสามารถตอบโจทย์การรับสมัครงานในไทยได้อย่างตรงจุด และการที่ธุรกิจยังคงอยู่ยืนยาวมาจากเป้าหมายที่สำคัญคือ เรายังคงแสวงหาประโยชน์ต่าง ๆ ให้ลูกค้าได้รับจากบริการของเรามากขึ้นทุกวัน”วิเชียรย้ำ
สำหรับ งาน Thailand HR Tech 2022 Expo ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2565 โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ภายใต้ธีม Let’s create human-first technology for humanity ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยาม พารากอน เป็นงานแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในฝั่งของ HR ที่รวบรวมโซลูชันส์ และเครื่องมือในการบริหารจัดการคน เพื่อตอบโจทย์ทุก pain point และขยายบทบาทงาน HR ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่างๆ, CEO, HR รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษาด้าน HR ควรจะมาเปิดรับและเรียนรู้ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ พร้อมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้าน HR ที่จะเป็นประโยชน์และทำให้ชีวิตง่ายขึ้นได้จริง


########