https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
4 ประการสำคัญในการบริหารเวลา
กลับš
 

4 ประการสำคัญในการบริหารเวลา

1. จัดลำดับสิ่งที่จะทำในแต่ละวัน -บันทึกสิ่งที่ต้องการจะทำในแต่ละวันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และทำงานตามแผนที่วางไว้ให้เสร็จสิ้นก่อนจะทำงานชิ้นถัดไป
2. วางแผนชีวิต - กำหนดเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว อาจเป็นแผนแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน แต่ละปี หรือการวางแผนเพื่ออนาคต
3. เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดใส- เริ่มต้นวันใหม่ด้วยอารมณ์ที่แจ่มใส เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดี เช่น การนั่งสมาธิ การสวดมนต์ หรือการออกกำลังกาย
4. ดูแลตัวเอง- หลายคนอาจทุ่มเทเวลาไปกับการทำงาน แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการดูแลตนเอง เพื่อให้พร้อมรับกับเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงการฝึกฝน ทักษะความสามารถให้มากขึ้น