https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
มอง Digital Working Style ผ่านมุมมองของ MD Cisco ประเทศไทย
กลับš
 มอง Digital Working Style ผ่านมุมมองของ MD Cisco ประเทศไทย

เรากำลังก้าวสู่การทำงานในยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว หลายสิ่งที่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นใน 3-5 ปีข้างหน้า เกิดขึ้นเร็วกว่าที่หลายคนคาดการณ์ไว้ เมื่อเราทุกคนถูกสถานการณ์ฉุกเฉินภาคบังคับเข้าจู่โจม เราจึงมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการใช้ชีวิตและการทำงาน อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อความอยู่รอดขององค์การ

เมื่อ New World of Work มาเร็วกว่าที่คิด คนทำงานจะทำอย่างไร ?
การเปลี่ยนแปลงที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่ อาทิ เราสามารถทำงานโดยไม่จำกัดสถานที่ให้อยู่เฉพาะในสำนักงาน การระดมสมองไม่จำเป็นต้องใช้การประชุมที่ทุกคนต้องมาเจอหน้ากัน คุณอยู่ที่ไหนบนโลกก็ได้หากสามารถติดต่อสื่อสารกันระยะทางไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคอีกต่อไป การจัดระเบียบชีวิตสำหรับวันทำงานกำลังเปลี่ยนไป จากที่หลายคนต้องเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางในเมืองใหญ่ คุณสามารถเปลี่ยนเวลาที่สูญเปล่าบนทองถนน ไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์ได้หลากหลาย เพราะเราไม่จำเป็นต้องทนกับรถติดบนท้องถนน แม้แต่ การเรียนรู้ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการก็ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในสถานศึกษา เด็กคนหนึ่งที่อยู่ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถเรียนรู้วิทยาการเดียวกันกับเด็กในทวีปอเมริกา ได้แบบ Real-Timeการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกระบวนการทำงาน และ การใช้ชีวิตประจำวันโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นตัวช่วยให้คุณมีชีวิตที่สะดวกมากขึ้น สำเร็จอย่างรวดเร็วมากขึ้น ประหยัดทรัพยากรมากขึ้น และสร้างคุณค่าได้มากขึ้น กำลังจะกลายเป็น “ความปกติใหม่” หรือ New Normal การทำงานไม่จำกัดอยู่ที่โต๊ะทำงานแต่การทำงานสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่บนโลก นำไปสู่ ความคล่องตัวของกระบวนการทำงาน จากการทำงานแยกส่วนแบบขาดการประสานงานกำลังปรับเข้าสู่การทำงานแบบ Agile Team และองค์กรหนึ่งสามารถขยายความสัมพันธ์ที่เดิมมีในเฉพาะภายในองค์กรไปสู่การให้ความร่วมมือที่หลากหลายกับองค์กรอื่นๆ ผลลัพธ์คือ จะเกิดการสร้างนวัตกรรมระหว่างองค์กรมากยิ่งขึ้น และ สามารถส่งมอบนวัตกรรมให้กับสังคมได้ดียิ่งขึ้น

ปรับองค์กรสู่ Digital Workplace และ ปรับคนให้เป็น Digital Worker ในแบบของ Cisco
เมื่ออนาคตมาเร็วกว่าที่คิด การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทันโลกจึงเป็นสิ่งสำคัญ เราพาคุณมา พบกับคุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Managing Director จาก Cisco Systems (Thailand) บริษัทขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และออกแบบผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ มีเครือข่ายไปทั่วโลก คุณวัตสันได้มาแชร์การทำงานในแบบ Digital Working Styleในแบบของ Cisco ให้เราได้เรียนรู้ และ ได้พาเราไปรู้จักกับเครื่องมือที่จะให้การทำงานของคุณสะดวกและได้ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาด
คุณวัตสัน ให้ภาพใหญ่ของการทำงานรูปแบบใหม่ในอนาคตอันใกล้ ใน 3 มิติ ได้แก่
มิติแรก เราจะมีพนักงานในแบบที่เรียกว่า Mobile Workforce หรือ พนักงานเคลื่อนที่นั่นเอง หมายถึงพนักงานสามารถทำงานนอกสถานที่ ไม่จำเป็นต้องทำในสำนักงานเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องทำพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น
มิติที่สอง นิยามของสถานที่ทำงานเปลี่ยนแปลงไปเพราะที่ทำงานไม่ใช่แค่ออฟฟิศอีกต่อไป และยังรวมถึงต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบออฟฟิศเพื่อให้สอดรับกับกระบวนการและวิธีทำงานที่เปลี่ยนไปด้วย (Transform the Workplace) สิ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญคือการปรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปรับให้เหมาะสม (Optimized Work Environment) ทั้งตอบสนองกับพฤติกรรมการทำงานของคนยุคใหม่ และทำให้ออฟฟิศมีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือ การคิดไอเดียใหม่ๆเพื่อสร้างชิ้นงานให้องค์กร
มิติที่สาม องค์กรต้องทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกรวมถึงส่งมอบความร่วมมือที่ไร้ที่ติและมีประสิทธิภาพ ให้กับพนักงานเพื่อสร้าง Employee Experience ให้กับพนักงาน ทุกจุดสัมผัสต้องตอบสนองการทำงานในแบบ Digital Working Style ทั้งการเข้าถึงระบบที่ง่าย มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ที่ Cisco เองการทำงานก็กำลังเปลี่ยนไป จากการสำรวจ พบว่า มากกว่าร้อยละ 50 ผู้จัดการและพนักงานทำงานอยู่ในเมืองที่ต่างกัน มีการทำงานร่วมกันของพนักงานจากระยะไกล พนักงานที่อยู่ในกลุ่ม GEN Y ราวร้อยละ 60 ทำงานผ่าน Smart Phone พนักงานมากกว่าร้อยละ 60 ไม่จำเป็นต้องทำงานในสำนักงาน ทำให้เกิด Workplace Transformation ในรูปแบบต่างๆ อาทิ Mobile Workspace เกิดเป็น สำนักงานรูปแบบใหม่ ที่เยกว่า Office mobility เกิดการทำงานแบบ Remote Mobility ซึ่งพนักงานสามารถทำงานได้จากทุกที่ (Work anywhere) และมี TeleCommute เข้ามาสนับสนุนการทำงานในรูปแบบ Work from home ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานด้วยรูปแบบใหม่ พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วพนักงานสามารถประหยัดเงินลงไปได้กว่า ปีละ 1,100 USD ต่อคน ส่วน Cisco เองสามารถลดต้นทุนไปกว่า 66 ล้าน USD

ในส่วน The Future Workspace ของ Cisco ออกแบบให้ มีพื้นที่ส่วนตัว (Individual space) ราว ร้อยละ 30และมีพื้นที่สำหรับใช้ร่วมกัน (collaborative space) ราว ร้อยละ 70 และออกแบบให้สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานได้ และเปิดพื้นที่สำหรับการงานร่วมกันของพนักงาน


รู้จักกับ Cisco Webex ตัวช่วยอัจฉริยะเพื่อการทำงานในยุคดิจิทัล

นอกจากจะมาแชร์ประสบการณ์การปรับกระบวนการทำงานของ Cisco แล้วคุณวัตสันยังได้พาเราไปรู้จักกับเครื่องมือที่จะให้การทำงานของคุณสะดวกและได้ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาด นั่นก็คือ Webex โปรแกรม Web Conference ที่สามารถเข้าใช้งานได้หลากหลายช่องทาง อาทิ ผ่าน web browser เช่น Mozilla Firefox ,IE ,Chrome เข้าผ่าน Cisco Webex Meetings Desktop Application รวมทั้งผ่านทาง Smart Phone ด้วย Cisco Webex Meetings Mobile Application ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานในอนาคต เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด ผ่านการสื่อสารที่ปลอดภัย มีระบบเสียงอัจฉริยะ ทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีกับการประชุมผ่านระบบเสมือนจริง ที่การรับส่งข้อความ แชร์ไฟล์ การเขียนไวท์บอร์ด หรือแม้แต่การโทรด้วยวิดีโอ สามารถใช้สำหรับการประชุมกลุ่มใหญ่และ เป็นเครื่องมือพลิกโฉมประสบการณ์การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานและพื้นที่ทำงานของคุณให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว Webex ยังเป็นมากกว่าผู้ช่วยในการประชุมทางไกล เพราะสามารถนำมาประยุกต์ให้กับกิจกรรมที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นคือ ใช้เพื่อจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ได้อย่างดีเยี่ยมความสามารถของ Webex ในการสนับสนุนงานด้าน HR มีอาทิ ใช้เพื่อการสัมภาษณ์งานผ่านวิดีโอ (The Video Interview) ใช้สำหรับการจัดการพนักงานเมื่อต้องทำงานระยะไกล รวมไปถึงนำมาใช้เพื่อการขับเคลื่อนความพึงพอใจของพนักงานและใช้ในงานด้านการพัฒนาพนักงาน (Human Resource Development) เช่นการใช้ Webex Training center module เพื่อการจัดการ Training ภายในองค์กรเป็นกรส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของพนักงาน พลิกโฉมการเรียนรู้ให้เข้าถึงง่ายตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานและเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของพนักงาน GEN Y
ประสิทธิภาพของ Webex ยังมีอีกหลากหลายท่านสามารถ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cisco Webex ได้ที่ https://www.webex.com/ และ https://www.webex.com/th-business-continuity/business-continuity-end-user.html
สนใจบริการสามารถติดต่อ Cisco Contact Center
อีเมล์ th_contactsales@cisco.com หรือโทร 0-2263-7016

เครดิตภาพ www.webex.com