https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
4 เทคโนโลยีสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมมนุษย์ในอนาคต
กลับš
 
‘4 เทคโนโลยีสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมมนุษย์ในอนาคต’


การคิดค้นคอมพิวเตอร์ส่วนตัว โทรศัพท์มือถือ และการพัฒนาจากมือถือมาเป็นสมาร์ทโฟนได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้องโลกธุรกิจ มันทำให้ผู้คนต้องพัฒนาวิธีการทำธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากเดิมเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และยังส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคอีกด้วย

การคาดเดาเทคโนโลยีในอนาคตและผลของมันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ยากจะคาดการณ์ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ซะทีเดียว โดยจะมีการเก็บข้อมูล จัดทำสถิติ และสร้างกราฟเพื่อดูแนวโน้มและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เรื่องรถยนต์ไร้คนขับ ก็อาจจะต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการทดสอบ กฏหมายจากรัฐบาล และการเข้าถึงผู้บริโภคเป็นต้น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคอาจเกิดขึ้นจากวิธีการดังต่อไปนี้
1. วิวัฒนาการของระบบโฆษณา
Google เปลี่ยนโลกของการโฆษณาผ่านการริเริ่มโฆษณาแบบดิจิตอลหลากหลายรูปแบบ แต่จู่ๆ Facebook ก็ก้าวเข้ามาพร้อมกับวิธีการโฆษณาแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน ในขณะที่บริษัทอื่นๆ ก็เริ่มมีการโฆษณาผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้นเรื่อยๆ วิธีการเหล่านี้ทำให้การโฆษณาเปลี่ยนไป ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคจากการค้นหาทุกอย่างผ่าน Google เพียงผู้เดียว กลายเป็นแบ่งเป็น 2 พวก ได้แก่ การรับข่าวสารจาก Google และการรับข่าวสารจาก Facebook
2. Virtual reality และ Augmented reality
ปัญหาหลักอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีทั้งสองนี้คือ ปัญหาเรื่องคุณภาพของเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อ และช่องว่างเกี่ยวกับราคาต่อผู้บริโภคที่สูงเกินไป แต่ในอนาคตปัญหาเรื่องราคาจะลดน้อยลง และคุณภาพของเทคโนโลยีจะดีมากขึ้น ทำให้เทคโนโลยีนี้จะเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภค ในเวลานี้แต่ละบริษัทจะต้องแข่งขันกันพัฒนาเทคโนโลยี VR/AR ให้อยู่ในคุณภาพสูง เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน และหันมาใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่างๆ มากขึ้น
3. เนื้อหาบน Social media
การเติบโตของสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ผู้คนเริ่มกล้าที่จะทำสิ่งต่างๆ คิดเรื่องใหม่ๆ และซื้อสินค้าที่แปลกไปจากเดิม การให้ความสนใจต่อสิ่งของต่างๆ ลดลงเหลือเพียงแค่ 8 วินาทีเท่านั้น เรื่องนี้ส่งผลต่อผู้ผลิตทั้งหลายที่จะต้องเข้าใจความเปลี่ยนแปลง และสร้างสื่อออนไลน์เพื่อโฆษณาสินค้าของตนเองให้แตกต่างไปจากเดิมเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
ตัวอย่างของแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในการใช้สื่อออนไลน์จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Adidas ที่ในหลายปีมานี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เนื่องจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาด และการโฆษณา จากการโฆษณาผ่านนักกีฬามาเปลี่ยนเป็นการใช้สื่อออนไลน์ในการสร้างอิทธิพลต่อผู้บริโภค
จะสังเกตได้ว่าผู้คนเริ่มซื้อของต่างๆ เพราะต้องการที่จะนำมาโชว์ให้คนอื่นได้รับรู้ผ่านการอัพโหลดรูปลงสื่อโซเชียลต่างๆ ซึ่งนั่นหมายถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค และบริษัทผู้ผลิตก็ต้องเปลี่ยนแปลงแผนการไปตามสิ่งเหล่านี้
4. Chatbots
ทุกคนต่างก็เบื่อหน่ายกับการคุยกับโอเปอเรเตอร์จากฝ่ายบริการลูกค้า (customer service) เป็นระยะเวลานาน และยิ่งเบื่อไปกว่าเดิมเมื่อต้องรอการโอนสายไปมา และฟังเสียงเพลงตลกๆ ระหว่างการถือสายรอพนักงาน ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ปัญหาเหล่านี้เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆ แล้ว เพราะมีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสร้าง Chatbots (แชทบอท) สำหรับการตอบปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นกับลูกค้า
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเทคโนโลยีนี้จะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีก เพื่อตอบสนองความต้องการ และเป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นในการบริการลูกค้า โดยบริษัทจะต้องมีการตั้งหน่วยงานเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์แชทบอทและสร้างแชทบอทบนสื่อออนไลน์ในอนาคต
เทคโนโลยีจะพัฒนาและพฤติกรรมของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไป แต่หากบริษัทสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ ก็จะส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จในระยะยาว

Source : beartai.com