https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
5 อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ
กลับš
 

5 อุปนิสัยแห่งความสำเร็จ

1.ฝึกทำสิ่งที่มีความหมายสำหรับตนเอง- การพัฒนาไปสู่สิ่งที่ต้องการ หรือหาเวลาว่างทำในสิ่งที่ปลุก passion ในตนเอง ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันทุกเวลา ขอแค่มีเวลาทำอย่างน้อยในช่วงที่คุณรู้สึกกำลังถอยหลังหรือกลัว
2.ฝึกจัดตารางชีวิต- สิ่งที่คนเรามักชอบกล่าวเป็นข้ออ้างคือ “ไม่มีเวลา” มันไม่ใช่เรื่องจริง หากคุณเห็นว่างานนั้นสำคัญจริง คุณจะมีเวลาทำมันอย่างแน่นอน ดังนั้น พยายามมุ่งความสำคัญไปที่งานสำคัญในชีวิตคุณ เรียนรู้นิยามว่างานไหนควรจะเป็น “งานมีมูลค่า” เช่น งานช่วยพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่จุดที่ต้องการจะเป็นในระยะยาว เป็นต้น หรือ “งานไม่มีมูลค่า” เช่น งานบ้าน งานทั่วไปที่เราสามารถลดภาระส่วนนี้จ้างคนอื่นทำแทนได้ เป็นต้น
3.ฝึกมองเป็นภาพ- ตามความคิดตนเองจากจุดเริ่มต้นไปจุดจบด้วยภาพ วิธีนี้ช่วยฝึกการทำงานของสมอง 2 ด้าน ภาพหนึ่งภาพสามารถแทนกระบวนการทำงานหรือคำพูดได้ดี และจะทำให้มีความจำที่ดีขึ้น เมื่อฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการได้ดีอีกด้วย
4.พร้อมรับมือกับสิ่งไม่คาดคิด- สังเกตได้ว่า คนที่เก่งและประสบความสำเร็จ มักจะมีอุปนิสัยอย่างหนึ่งที่เด่นชัดกว่าคนทั่วไป นั้นคือ การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า หรือการพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่ได้คาดคิด เพราะเขาทราบดีว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ อย่ามัวแต่ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น จงมองว่าควรจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น ฝึกมองสถานการณ์ให้หลากหลายรูปแบบ ฝึกทำงานหรือคิดภายใต้ปัจจัยที่แตกต่างกัน เป็นต้น
5.ฝึกเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี- มนุษย์สัมพันธ์ แสดงออกได้หลากหลายระดับ มองออกว่าจริงใจหรือแกล้งทำ การทำงานประจำหรือการทำธุรกิจส่วนตัว ย่อมต้องมีเครือข่าย ดังนั้น จึงควรเรียนรู้ทักษะการเข้าสังคม การแสดงความคิดเห็น การพูดคุยเจรจา เพื่อพัฒนาตนเองให้ดูเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ

Source: TerraBKK.com