https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Real – time HR เมื่อแผนระยะสั้นยาวนานเกินไป
กลับš
 


Real – time HR เมื่อแผนระยะสั้นยาวนานเกินไป


หลายวันก่อน IBM ประกาศว่า สามารถใช้ AI ประเมินได้ว่าพนักงานคนไหนมีความคิดที่กำลังจะลาออกจากงาน นี่อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในการเจอสัญญาณว่าใครกำลังลาออก หรือไปสัมภาษณ์งานใหม่มาแล้ว แต่น่าสนใจที่ว่า AI สามารถซัพพอร์ทข้อมูลให้ HR ได้ทันเวลา โดยไม่ได้พึ่งแค่สัญชาตญาณนกรู้ของ HR อีกต่อไป

ก่อนหน้านี้เมื่อพูดถึง AI กับงาน HR คนส่วนใหญ่จะนึกถึงเรื่อง Recruit เป็นหลัก เช่น การจับคู่ข้อมูลของผู้สมัครกับตำแหน่งงานเพื่อคัดกรองผู้สมัครในเบื้องต้น แต่ที่จริงแล้วเราสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างประโยชน์ในงาน HR ได้มากกว่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีข้อมูลของพนักงานแบบ Real-time จากแอพลิเคชั่นขององค์กรที่พนักงานใช้บันทึกข้อมูลหรือสื่อสารกับหัวหน้างานหรือ HR

Real - time content เป็นคำที่พบมากในแวดวงการตลาด หรือสื่อบันเทิง แนวคิดแบบ Real-time ทำให้ข้อมูลในโลกที่เพิ่มขึ้น 2.5 petabytes ในทุกชั่วโมงถูกนำมาใช้ประโยชน์ทันที โดยไม่ปล่อยให้ล่องลอยผ่านไปเฉย ๆ โดยหลัก มี 2 อย่างคือ การรับรู้กระแสได้รวดเร็วทันเวลา และสามารถเอามาเชื่อมประโยชน์กับตัวเองได้ทันที

บริษัทที่พนักงานสามารถใช้แอพลิเคชั่นจัดการตัวเองได้โดยไม่ต้องพบหัวหน้างานหรือ HR เช่น เข้างาน ลางาน บันทึกโอที คำนวณรายได้ จ่ายภาษี ลองนึกดูว่าในแต่ละวันบริษัทเหล่านี้จะมีข้อมูลของพนักงานมากมายแค่ไหน แถมยังเป็นข้อมูลเกือบ Real-time แทบทั้งนั้น ซึ่ง HR ใช้ข้อมูลพวกนี้ในการวิเคราะห์แนวโน้มบางอย่างได้ทันที

สำหรับ HR แล้ว สิ่งที่ควรรู้ได้ทันเวลาก็คือเรื่องเกี่ยวกับพนักงานในองค์กร ปฏิเสธไม่ได้ว่า HR เป็นคนที่มีข้อมูลของพนักงานมากที่สุดในองค์กร แต่เมื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ข้อมูลที่มีก็จะถูกอัพเดทเร็วขึ้น ดังนั้น Real-time HR จึงเกิดขึ้นได้ทันทีถ้าองค์กรมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีแล้ว เช่น การมีแอพลิเคชั่นสำหรับพนักงาน ความ Real – time ของ HR ก็จะเกิดได้ด้วยการบรรจบกันของเทคโนโลยี ข้อมูล และการปฏิบัติงานของ HR

ตัวอย่างของ Real - time HR เช่น เวลาเข้างาน จำนวนวันลาอาจเตือนเราให้รู้ว่าเขากำลังลาออก หางานใหม่ หรือมีนัดสัมภาษณ์งานที่อื่น ถ้าเขาเป็น Talent ที่องค์กรต้องเก็บไว้ HR ก็ควรตระหนักและเตรียมจะจัดการอะไรบางอย่างให้ได้ก่อนที่ทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าของเราจะถูก Head Hunter ไป

Real - time HR คือ การที่ถ้าพนักงานมีวันลาเฉลี่ยเหลือจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับวันหยุดราชการที่เหลือของปี HR จะสามารถรู้จำนวนคนทำงานที่จะต้องหายไปเป็นจำนวนมากในช่วงวันหยุดที่เหลือ แล้วจะหาคนทำงานแทนได้ล่วงหน้าทันที เพียงแค่นี้งาน HR planning ของเราจะสามารถเปลี่ยนไปได้มากแค่ไหน

Real - time HR คือการที่ทันทีที่มีข้อมูลว่าพนักงานบางกลุ่มมีการบันทึกการทำโอทีสูงมากติดต่อกันมาหลายเดือน HR ก็ต้องพิจารณาว่าบริษัทมีปัญหาที่จุดใด ควรเพิ่มจำนวนคนทำงาน หรือมีการวิเคราะห์งานใหม่หรือไม่ แค่นี้งาน Workforce planning ของเราก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลแบบ Real - time HR คือ
(1) ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้กว่าการใช้ประสบการณ์หรือสัญชาตญาณ
(2) ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
(3) รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(4) สะดวกเพราะข้อมูลมีให้ใช้ตลอดที่ต้องการแค่มีมือถือ
และ (5) ทำให้กระบวนการต่าง ๆ ในองค์กรสั้นกระชับขึ้น

ดังนั้น Real - time HR ใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากของพนักงานที่บริษัทมี ทำให้การพัฒนาพนักงานและองค์กรแม่นยำ มีประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบันมากขึ้น รูปแบบของ Employee experience จะเปลี่ยนไปและส่งผลต่อ Engagement ของพนักงาน ที่สำคัญคือไม่ได้มีเอาไว้แค่งาน Recruitment อย่างที่หลายคนคุ้นเคย


AI เอามาใช้อะไรได้บ้างในงาน HR แบบ Real – time?

ตัวอย่างงานแบบ Real – time HR เช่น
การวิเคราะห์งานค่าจ้างหรือโบนัสได้จากหลากหลายตัวแปร มากกว่าการใช้แค่ผลประเมินอย่างเดียวแบบที่หลายบริษัทคุ้นเคย แต่ยังสามารถเอาตัวเลขตลาดค่าจ้าง แนวโน้มการเรียนรู้ หรืออื่น ๆ มากกว่า 1 ปัจจัยมาใช้วิเคราะห์การค่าจ้างหรืออนุมัติโบนัสประจำปี ช่วยลดการจ่ายเงินที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าที่ควร

การพัฒนาความรู้ทักษะที่พนักงานยังขาดหรือจำเป็นต้องมีได้แบบ Real – time ไม่ใช่การพัฒนาตามทักษะที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น แต่ AI สามารถใช้ประวัติพนักงาน แผนงาน ยอดขาย หรือ Digital badge (สัญลักษณ์การเรียนรู้ในโลกดิจิตอล) มากำหนดได้ว่าพนักงานควรพัฒนาด้านใดในขณะนั้น ซึ่งสิ่งที่ควรพัฒนาก็จะเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา

การวิเคราะห์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับความก้าวหน้าและเติบโตในอาชีพของพนักงานได้แบบ Real-time ที่จะให้ทางเลือกในการพัฒนาตนหรือสร้างผลงานที่ควรทำในขณะนั้นเป็นสำคัญ เพราะเส้นทางสายอาชีพในอนาคตของเราอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แทนที่จะกังวลว่าเราทำดีพอที่จะถูกโปรโมตหรือไม่ซึ่งเป็นแผนที่ถูกกำหนดไว้แล้วในอดีต

งาน HR Service สามารถทำได้แบบ 24 ชั่วโมงด้วย HR Chatbot งานซ้ำ ๆ เดิม ๆ เช่น งานเอกสาร กฎระเบียบ ประกาศ โปรแกรมหลักสูตร แผนอาชีพ หรือ Q&A เราสามารถให้ Chatbot ทำหน้าที่เหล่านั้นแทน เพราะด้วยเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เรากำลังเข้าสู่การทำงานที่ไร้เวลาและสถานที่อย่างแท้จริง

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าวันพรุ่งนี้เมื่อตื่นนอนขึ้นมาแผนงาน กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์อะไรต่าง ๆ ที่เราวางไว้ อาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป นี่คือผลลัพธ์การบรรจบกันของเทคโนโลยี ข้อมูล และการปฏิบัติงานของ HR ที่จะทำให้ขอบเขตการทำงานของ HR ขยายกว้างขวางมากขึ้นและแปรเปลี่ยนไปตามจินตนาการของมนุษย์โดยมี AI เป็นผู้ช่วย

บทความโดย คุณถนอมรัตน์ ฟองเลา


Source :
Cohen Coberly. (2019). IBM's human resource AI can predict when employees are about to leave the company. Retrieved April 3, 2019, from TECHSPORT Web site: https://www.techspot.com/news/79502-ibm-human-resource-ai-can-predict-when-employees.html
Deirdre Pluck. (2015). We Love Data: 5 Ways Real-Time HR Analytics Can Revolutionise Your Business. Retrieved April 3, 2019, from CoreHR Web site: https://www.corehr.com/blog/5-ways-real-time-hr-analytics-can-revolutionise-your-business/
IBM. (2019). How AI can be used across the employee experience. Retrieved April 3, 2019, from IBM Web site: https://www.ibm.com/talent-management/ai-in-hr-business-case/#section-5AI จะเข้ามาช่วยงาน HR ได้อย่างไร และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน HR มีอะไรบ้าง
พลาดไม่ได้กับงาน Thailand HR Tech Conference & Exposition 2019
ภายใต้แนวคิด AI in HR

พบกัน วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562
@Rayal Paragon Hall 5th floor.
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่นี่ (ฟรีตลอดทั้ง 2 วัน)
คลิกเลย >> http://hrtech.pmat.or.th/<<