https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
พลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดการทำงานแบบ Agile
กลับš
 Transformation เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรหรือธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ การ Transformation นั้นต้องทำควบคู่ไปพร้อมกันทั้ง People transformation และ Business transformation ซึ่งบุคคลที่มีความสำคัญก็คือ Senior Leadership Team ที่มี HR เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีม และหัวใจสำคัญของการทำ Transformation คือทุกคนต้องเข้าใจว่าทำไมจึงต้องเปลี่ยนแปลง ต้องมี Conceptualized goal ว่าต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรและจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นควรเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อน (Leader go first) เมื่อเราเปลี่ยนแปลงแล้วจึงจะจูงใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงได้ รวมทั้ง ต้องสามารถปรับตัวให้ได้ในทุกสถานการณ์อีกด้วย นอกจากนี้ ควรตระหนักว่าการ Transformation นั้นเป็น Journey แม้ว่าจะมีตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จ แล้วนำมาใช้ในองค์กร ก็อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน เพราะนั่นไม่ใช่หนทางที่เหมาะสมกับองค์กร ฉะนั้น จึงต้องหาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร

องค์ความรู้จากงาน Thailand HR Day 2019 หัวข้อ "People First: The Golden Rule of Business Transformation"
โดยคุณวชิระชัย คูนำวัฒนา ผู้ดำรงตำแหน่ง Head of Living Solution Business และ GEOLUXE & New Technology Business Director, Ceramics Business บจก. เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของการนำแนวคิด Agile Team มาใช้

คุณวชิระชัย กล่าวว่า ยุค Disruption นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก ซึ่งถือได้ว่าเป็นทั้งวิกฤตและโอกาส ฉะนั้นการทำธุรกิจแบบเดิมจะไม่ทันการณ์แน่นอน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมต้องเราทำ Agile โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจเรื่อง Agile ก่อน และตอบคำถามให้ได้ว่าเราจะทำอะไรบ้าง (What) ทำเพื่ออะไร (Why) และจะทำอย่างไร (How) ภายในทีมควรมีการพูดคุยทำความเข้าใจกัน และวางแนวคิดพื้นฐานให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ดังนี้
• โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปเร็วกว่าที่เราคิดไว้มาก ทำให้เราต้องทำสิ่งใหม่ ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง อย่ารอให้คนอื่นมาเปลี่ยนแปลงเรา
• การทำสิ่งใหม่ พี่ไม่ได้รู้ดีไปกว่าน้อง เพราะพี่ก็ไม่เคยทำเหมือนกัน คนที่รู้คือลูกค้า ฉะนั้นเราจึงต้องโฟกัสที่ธุรกิจและลูกค้า เราต้องออกไปคุยกับลูกค้าและทำความเข้าใจลูกค้าให้มาก
• ในโลกนี้กำลังมีคนมากมายทำสิ่งนี้อยู่ คือการทำนวัตกรรมใหม่ ๆ นั้น เราอาจจะคิดว่าเราคิดได้เพียงคนเดียว แต่ความจริงนั้นอาจจะมีคนคิดแบบเดียวกับเราเต็มไปหมด เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องทำเองทุกเรื่องเพราะหลายเรื่องมีคนทำแล้ว และเราสามารถไปทำร่วมกับคนอื่นได้ แต่เรื่องใดที่เราจะทำนั้นเราจะต้องไวกว่าคนอื่น

นำ Agile มาใช้ในการ Transformation อย่างไร?

การทำงานแบบ Agile ช่วยให้สามารถดำเนินงานได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยใน Agile team ควรมีบุคคลที่มี Competency หลากหลายที่จำเป็นต่อการทำ Project นั้น ๆ สิ่งสำคัญคือเราให้พนักงานมีสิทธิเลือกในการจัดทีม ซึ่งจะทำให้ได้คนที่มี Passion ในการทำงาน ต่อมาเราทำการ Re-organization และใช้การทำงานแบบ Agile โดยเริ่มจากการไปสัมภาษณ์ลูกค้า (Customer Empathy)แล้วทำการทดสอบ (Assumption testing) ซึ่งจะเน้นการส่งงานให้เร็วและบ่อย (Sprint) จากนั้นนำผลงานมา Pitching ว่าผ่านหรือไม่ มีการนำ OKR มาใช้ในการประเมินและวัดผล และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือการมี Agile mindset ที่จะต้องไม่กลัวลูกค้า กล้าออกไปคุยกับลูกค้า กล้าที่จะทดสอบและนำกลับมาปรับปรุงแก้ไข

การ Transformation นับว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่และต้องใช้เวลา ซึ่งการจะเปลี่ยนแปลงได้นั้นสิ่งสำคัญก็คือคนที่จะต้องพัฒนาไปพร้อมกับองค์กร โดยการพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจและมีความเหมาะกับโลกแห่งอนาคตนั้นเป็นก้าวที่สำคัญที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นี่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน