https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Building Future Ready Organizations: Talent Enablement in the Age of Digital Disruption
กลับš
 
[#ThailandHRTech2023]
Everything Everywhere Augmented
14-15 June 2023 @ Royal Paragon Hall


สรุปสารประโยชน์จาก [#ThailandHRTech2023 Conference]

Topic: Building Future Ready Organizations: Talent Enablement in the Age of Digital Disruption
วิทยากร ดร.ชนนิกานต์ จิรา
Head of True Digital Academyผลสำรวจล่าสุดของ Deloitte เกี่ยวกับ Digital Disruption แสดงให้เห็นว่า 90% ขององค์กรได้ผ่านกระบวนการ Digital Disruption แต่อย่างไรก็ตามหลายองค์กรยังรับรู้ถึงความสำคัญและความรุนแรงที่เกิดจากผลกระทบของ Digital Disruption โดย 95% ขององค์กรที่ได้ทำ Digital Disruption กล่าวว่าการ Digital Disruption เป็นเรื่องจำเป็นและมีความจำเป็นสำคัญต่อการแข่งขันขององค์กร

ในปีนี้ AI เป็นที่นิยมอย่างมาก ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นปีแห่ง AI ที่แท้จริง ChatGPT เป็นตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลยี AI ที่มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่ง ChatGPT เป็นอัลกอริทึมที่สามารถสร้างข้อความโต้ตอบได้ ในขณะที่ Google ก็ได้เปิดตัวบาร์ด (Bard) เพื่อแข่งขันกับ ChatGPT

สิ่งที่ทำให้องค์กรที่มีความพร้อมในอนาคตคือองค์กรที่มีโครงสร้างองค์กรเหมาะสม วัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง การกระจายอำนาจให้คนสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว การใช้ข้อมูลในการดำเนินงาน และความสำคัญของการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ซึ่งมีค่ามากกว่าเงินทุน จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นเลิศในบุคลากร การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับมือกับอนาคตเป็นเรื่องสำคัญที่ระดับชาติ

คนที่เก่งเป็นความหวังที่สำคัญสำหรับองค์กร เพราะเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม องค์กรไม่ควรจัดการและบริหารคนเก่งเพียงแค่ในระดับหัวกะทิ แต่ควรมองหาวิธีที่จะสร้างทีมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและขยายโอกาสให้คนเก่ง ทำให้คนเก่งไม่ต้องทำงานโดดเดี่ยว

โซลูชั่น "Digital Awareness Checkpoint" เป็นเครื่องมือในการวัดความพร้อมในการตระหนักรู้ด้านดิจิทัล โดยประกอบด้วยมิติทั้งหมด 7 ด้านดังต่อไปนี้:
1. การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data driven decision making)
2. การตลาดดิจิทัล (Digital marketing)
3. การเข้าใจลูกค้าในแง่มุมที่มุ่งไปที่ลูกค้า (Customer centric understanding)
4. การตระหนักรู้ด้านความมั่นคงของข้อมูล (Information security awareness)
5. การมีทัศนคติที่เน้นการทดลอง (Experiment mindset)
6. การติดตามและเข้าใจเทรนด์ด้านเทคโนโลยี (Technology trend)
7. นวัตกรรมทางธุรกิจ (Business innovation)

ด้วยการประเมินในมิติทั้ง 7 ด้านนี้ องค์กรจะสามารถปรับปรุงและพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถทำงานในยุคดิจิทัลได้โดดเด่นและมีความสำเร็จในอนาคต

เพื่อให้รู้ว่าใครจะเป็นคนเก่งในอนาคต จำเป็นต้องมองไปที่ศักยภาพและทักษะของบุคคล ซึ่งในปัจจุบันพนักงานอาจเป็นคนที่เก่งที่สุด แต่ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญไม่ใช่ทักษะที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ต้องมองไปที่ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาทักษะให้เข้ากับโลกอนาคตได้

ต่อไปนี้เป็น mindset ที่สำคัญ 6 ประการ ที่อาจช่วยให้เราพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับอนาคต:

"Agility": มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามสภาวะและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาวะทำงานหรือสังคม เป็นการเตรียมพร้อมให้เราสามารถเปลี่ยนทิศทางและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีความจำเป็น

"Data-driven": การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจและการดำเนินงาน เราควรเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจที่มีเหตุผลและเป็นไปตามข้อมูลที่เป็นหลัก

"Experiment Thinking":
การคิดเชิงทดลองการมีความคิดเปิดกว้างและกล้าที่จะทดลองและเรียนรู้จากผลลัพธ์ของการทดลอง เราควรสนับสนุนการคิดใหม่ๆ และการวิจัยเพื่อค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดในการดำเนินการและแก้ไขปัญหา

"Learning Ability": ความสามารถในการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นเรื่องสำคัญ เราควรเป็นผู้รับผิดชอบในการอัพเดทความรู้และทักษะใหม่ๆ เพื่อที่จะทำงานได้เป็นอย่างดีในอนาคต

"Inclusiveness": ความเป็นกลางการเปิดโอกาสและรับฟังทุกคนในการแก้ไขปัญหาและการทำงานร่วมกัน ความเป็นกลางช่วยสร้างพื้นที่ที่เป็นกลางสำหรับการส่งเสริมความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของทุกคน

"Curiosity": การมีความกระตือรือร้นในการสืบสานความรู้และค้นคว้าในเรื่องต่างๆ ความกระตือรือร้นช่วยให้เรามีความเป็นอยู่ในสภาวะที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา

นอกจากนี้ World Economic Forum ได้ระบุว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทักษะอย่างรวดเร็ว 44% ของคนทำงาน จะต้องเปลี่ยนแปลงทักษะเพื่อการทำงาน ดังนั้นจึงต้อง reskill และสิ่งที่สำคัญเพิ่มขึ้นได้แก่ การรู้เทคโนโลยี การใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่ การคิดอย่างวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมตัวเราให้พร้อมกับอนาคต หลักสูตรฝึกอบรมและการพัฒนาตนเองที่เน้นการเรียนรู้ทักษะเหล่านี้อาจช่วยให้เราตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของทักษะในอนาคตได้อย่างเหมาะสม


#PMAT #HRTECH #HR #AIforBetterWorkBetterLife
#HumanResource #PEOPLEMANAGEMENT
#Digital Economy
_______________________
ติดตามข้อมูล ข่าวสารดีๆ ได้จาก PMAT ได้ที่
Facebook: pmatHRsociety
Line: @pmat
YouTube: https://www.youtube.com/@PMAT
Website: www.pmat.or.th
สมัครสมาชิก ติดต่อ: คุณดุจดาว 02 374 0855 ต่อ 21 มือถือ 061-783-4141
E-mail: member@pmat.or.th