https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
KBTG The Age of AI: Augmented Intelligence
กลับš
 
[#ThailandHRTech2023]
Everything Everywhere Augmented
14-15 June 2023 @ Royal Paragon Hall


สรุปสารประโยชน์จาก [#ThailandHRTech2023 Conference]

Topic: KBTG The Age of AI: Augmented Intelligence
วิทยากร คุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล
Group Chairman, KASIKORN Business-Technology Group (KBTG)


People Challenge of The Future อาจไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องปัจจุบัน โดยมีความเกี่ยวข้องกับความสามารถของ AI ที่ถูกนำเข้าไปใช้ในฟังก์ชันธุรกิจ การสำรวจผลระบุว่า 34% ขององค์กรได้นำ AI มาใช้งานอย่างเต็มที่ในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นระบบอัตโนมัติและใช้หุ่นยนต์ช่วยในกระบวนการผลิตมาเป็นเวลา 25 ปี และ AI จะถูกนำมาใช้งานอย่างรวดเร็วมากขึ้น 5 เท่า นับจากปัจจุบันไปอีก 5 ปี

ในอนาคต generative AI จะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลง user interface ทั้งหมด และสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถพูดคุยกับเราได้ ณ ปัจจุบันโลกกำลังเคลื่อนไปจากแนวคิด mobile first เป็น AI first อย่างสมบูรณ์แบบ ในปัจจุบัน AI กำลังเก่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเพียง 72% เพิ่มขึ้นไปถึง 97% ส่วนการทำงาน ที่ไม่เคยนำ AI มาใช้งาน จะเพิ่มการใช้งานจาก 19% เป็น 76% เท่ากับเกือบ 4 เท่า ซึ่งการก้าวกระโดดแบบมหาศาลจากปีที่ผ่านมา

ผลกระทบของ AI มีอย่างมากต่อหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีและการปฏิวัติในหลายด้านของสังคม การใช้งาน AI ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะขุดรากถอนโคนทัศนคติเก่า รวมไปถึงการสร้างองค์กรใหม่ที่มีการวางฐานที่แตกต่างจากเดิม

ในอดีต วิชาชีพด้าน data scientist มีค่าเหมือนทองคำ แต่ในปัจจุบันการเรียนรู้ด้าน data science และ machine learning กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล และในอนาคตมันจะเหมือนกับเสื้อผ้าพร้อมใส่ทันที สิ่งที่เรียกว่า low code และ no code ทำให้นักพัฒนาสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเป็น data scientist และจาก predictive model เปลี่ยนไปเป็น generative AI แม้แต่คนที่ไป disrupt คนอื่น ก็กำลังถูก disrupt นี่คือสิ่งที่น่ากลัว ดังนั้น machine learning ต้องเปลี่ยนเป็น adaptive AI ในอนาคต

การพัฒนา generative AI ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองของเราเกี่ยวกับความสามารถของ AI ในการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆ ในอดีต เรามองว่า AI จะไม่สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ได้เนื่องจากขอบเขตของการทำงานของมัน แต่ในปัจจุบัน เราสามารถเห็นผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนา generative AI ที่สูงขึ้นเช่น ChatGPT4 ซึ่งสามารถเขียนเรื่องราวต่างๆ ออกมาได้มากมาย รวมถึงร้อยแก้วร้อยกรอง นั่นเป็นหลักฐานที่ย้ำชัดว่า AI ก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว

Generative AI มีความสามารถในการทำหลายอย่างได้ เช่น เขียน content marketing ให้กับการตลาด เขียนบันทึกสั้น ๆ ให้กับงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรม และยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับโค้ดที่เขียนได้อีกด้วย ทำให้ software developer คนเดียวสามารถทำงานได้มากเท่ากับ 10 คน

KBTG ใช้การวัดผลในระบบงานทรัพยากรบุคคลโดยการใช้ข้อมูลในการประเมินผล โดยยึดหลัก drive create action by data, lead with empathy but manage with data

นอกจากนี้ KBTG กำลังพัฒนาบริการ private banking ที่ช่วยให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการที่ใช้ AI และ AI สามารถทำหน้าที่เสมือน CFO ส่วนตัวได้ และ SMEs ไม่ต้องเสียเงินเพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีค่าแรงงานสูงโดยเฉพาะ

KBTG ได้ร่วมมือกับ MIT Media Lab เพื่อทำการวิจัยด้าน AI ร่วมกัน และได้สร้างโปรตอไทป์ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า "Future U" ซึ่งเป็นแบบจำลองผลิตภัณฑ์ที่ให้เราสามารถสนทนากับเราเองในอนาคตในโลกพรมแดนหลายๆ แบบที่เป็นไปได้ โดยในอนาคตหลายๆ จักรวาล เราสามารถใช้ Future U เพื่อให้คนในอนาคตได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในปัจจุบัน เช่น ถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมในปัจจุบันอาจทำให้มีความอ้วนมากขึ้นในอนาคต หรือถ้าไม่เก็บเงินอาจส่งผลให้เกิดความลำบากในอนาคตเช่นกัน โดย Future U สร้าง AI ที่เหมือนจริงมากขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการกระตุ้นให้คนสนใจและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองในทางที่ดีขึ้นในอนาคต

มนุษย์อยู่ตรงไหนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมหาศาล?
จริงที่ว่าหากนำเทคโนโลยี AI มาใช้งานในการเขียนโปรแกรมสามารถลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพได้มาก ค่าจ้างมนุษย์ 150 ดอลล่าร์ ใช้เวลาทำงาน 5 ชั่วโมง ใช้ AI มีต้นทุน 0.08 ดอลล่าร์ ใช้เวลาน้อยกว่า 1 นาที ถ้าคิดแบบนี้การนำเอา AI ไปใช้แรงงานแทนคน เป็นการกดค่าแรงลงมามหาศาล แต่ถ้าโปรแกรมเมอร์เอา AI มาใช้ (human+AI) ใช้เวลาลดลง 55% จะเป็นการเพิ่มศักยภาพมนุษย์เป็นสิบๆ เท่า และนั่นเป็นสิ่งที่ควรจะเป็น คือสามารถลดเวลาลงและเพิ่มผลิตภาพได้ ซึ่งผลักดันให้เกิดศักยภาพการทำงานที่มากขึ้น

ดังนั้นมนุษย์จึงอยู่ตรงกลาง มนุษย์มีบทบาทสำคัญในการประยุกต์ใช้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจมีความยากลำบากในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เนื่องจากต้องเรียนรู้และปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

ในบางกรณี การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอาจสร้างความแข็งแกร่งและความตายของอาชีพบางอย่าง เมื่องานหรือกิจกรรมที่อัตโนมัติเป็นอย่างมากสามารถทำได้โดยใช้เทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม มนุษย์ยังคงมีความสำคัญในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีไปสู่การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมนุษย์สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางบุคลิกภาพในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ซับซ้อนและไม่คาดคิดได้ มนุษย์ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความเห็นอกเห็นในงานที่ตนเองทำได้มากกว่าเทคโนโลยี

HR ในยุคที่ AI พัฒนาอย่างก้าวกระโดดต้องทำอะไร?

ในอนาคต การเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนโค้ดจากผลิตภาพของ AI ที่เพิ่มขึ้น 10 เท่าอาจเป็นไปได้ และ AI อาจสร้างความสร้างสรรค์และสร้างเนื้อหาต่างๆ แทนมนุษย์ได้ ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดงานใหม่ๆ ในเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น

การเติบโตของเศรษฐกิจใหญ่ๆ ในอนาคตอาจเป็นโอกาสที่ HR จะต้องทำการ upskill แรงงานทั้งหมดให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง เป็นบทบาทที่ต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไรและต้องรับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงทักษะของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สามารถเป็นพาร์ทเนอร์กับซีอีโอและธุรกิจ และมีความเข้าใจในการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับ AI

การเป็น HR ในสังคมที่มี AI อย่างที่กล่าวมาจะไม่เหมือนเดิมแล้ว ต้องมีความเข้าใจในวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและต้องมีการปรับตัวให้สามารถเข้ากับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ต้องเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อมีการมองเห็นอนาคตและเข้าใจว่ามนุษย์และ AI จะเชื่อมต่อกันอย่างไรในสังคมและองค์กรของอนาคต

CEO ยุคใหม่ ย่อมาจาก "cheap everything officer" ความสำคัญของ HR ยิ่งมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพและทำให้ HR สามารถรับผิดชอบหน้าที่หลากหลายได้ ตั้งแต่การแก้ไขปัญหาทางบุคคลในอนาคต การเปลี่ยนแปลงในองค์กรและงาน การพัฒนาผู้นำอนาคต การเรียนรู้ใหม่ การดูแลสุขภาพจิตและการทำงาน และอื่นๆ

ปัจจุบันพนักงาน KBTG 2,500 คน WFH 100% productivity เพิ่มขึ้นมหาศาล engagement เพิ่มขึ้น 10% อัตราการลาออกครึ่งปีแรก 2566 เท่ากับ 3% KBTG เปลี่ยนยุทธศาสตร์องค์กรทุกปี เพราะบริบทองค์กรเปลี่ยนทุกปี และ HR คือ business critical partner ที่ช่วยเปลี่ยนผ่าน และสร้างการเปลี่ยนแปลง transformation

การมีทีม tech research ในฝ่าย HR เป็นไอเดียที่น่าสนับสนุน เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงองค์กรและการทำงานของบุคคลในอนาคต การมีทีม tech research ใน HR จะช่วยให้ฝ่าย HR มีความเข้าใจในเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาและมีการนำเทคโนโลยีเข้าสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่องเรื่องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน การสร้างหน่วยงาน CPTO (Chief People and Technology Officer) สามารถเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อรวมเทคโนโลยีและมนุษย์เข้าด้วยกัน โดยการรวมความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีกับความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การมีตำแหน่งนี้จะช่วยให้องค์กรมีการนำเทคโนโลยีเข้าสู่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยสรุป augmented intelligence เป็นแนวคิดที่สำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างและปรับปรุงความสามารถของมนุษย์และเทคโนโลยีให้สามารถทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างมนุษย์และ AI เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากความรู้และความสามารถของทั้งสองสามารถเสริมกันได้ เมื่อมนุษย์เรียนรู้จาก AI และ AI รู้จักมนุษย์ เราสามารถมีความเข้าใจและความสามารถที่สมบูรณ์มากขึ้นในการทำงานและการตัดสินใจ

และขอย่ำให้ทุกคนทราบว่า เรากำลังเข้าสู่ ยุคทองของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว มีโอกาสทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่มีขอบเขตใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ในอีก 10 ปีข้างหน้า ภูมิภาคนี้อาจกลายเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติเศรษฐกิจและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเติบโตเชิงเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ การมีการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เราเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสและการพัฒนาใหม่ในยุคทองนี้ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่รอดและปรับตัวให้เหมาะสมในยุคนี้ และนี่จะเป็นยุคทองสำหรับผู้คนที่สามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองได้

#PMAT #HRTECH #HR #AIforBetterWorkBetterLife
#HumanResource #PEOPLEMANAGEMENT
#Digital Economy
_______________________
ติดตามข้อมูล ข่าวสารดีๆ ได้จาก PMAT ได้ที่
Facebook: pmatHRsociety
Line: @pmat
YouTube: https://www.youtube.com/@PMAT
Website: www.pmat.or.th
สมัครสมาชิก ติดต่อ: คุณดุจดาว 02 374 0855 ต่อ 21 มือถือ 061-783-4141
E-mail: member@pmat.or.th