https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
เถ้าแก่...แลฅน
กลับš
 

หนังสือ ราคาปกติ 295 บาท ราคาพิเศษ 259 บาท


 
รายละเอียดหนังสือ
ISBN

978-616-92168-5-8

จำนวนหน้า

184 หน้า

ครั้งที่พิมพ์

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559

จำนวนเล่ม

4,000 เล่ม

จัดทำ/จำหน่ายโดย

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

จัดพิมพ์โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส เจริญการพิมพ์

เนื้อหาโดยสังเขป

เถ้าแก่...แลฅน สามารถสัมผัสได้ถึง การบริหารจัดการที่ต้องประสานทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน หลากหลายตำนานการก่อร่างสร้างตัวของเถ้าแก่ในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จ เป็นกรณีศึกษาที่น่าติดตาม หลายองค์กรได้เปลี่ยนผ่านมือจากเถ้าแก่รุ่นบุกเบิก ไปสู่เถ้าแก่รุ่นกลาง และมาถึงเถ้าแก่ในยุคดิจิตอล ทำให้การบริหารงานในรูปแบบที่เรียกว่า “เถ้าแก่สไตล์” น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ในหลากหลายสิ่งที่เถ้าแก่ต้องบริหารจัดการวันต่อวัน การบริหาร “คน” ถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุด สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย หรือ PMAT ได้ถือโอกาสในวาระครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ จัดทำหนังสือ เถ้าแก่...แลฅน เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความคิด และมุมมองเรื่องคนของเถ้าแก่จากหลากหลายธุรกิจมานำเสนอ