https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
Menu Left
กิจกรรม

 • Update :(2/9/2017)
  สัมมนา THAILAND INDUSTRIAL RELATIONS 2017 (IR Forum 2017) "'ส่อง' แรงงานสัมพันธ์ยุค 4.0 เหลียวหลังแลหน้าแรงงานสัมพันธ์ไทย เราจะไปทางใหนกัน"
  วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชั้น 20 โรงแรมเดอะบาซาร์ ถ.รัชดาภิเษก (สถานี MRT ลาดพร้าว)
 • Update :(10/8/2017)
  สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย ได้เปิด Open House ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง BBS 105 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (คณะการจัดการและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • Update :(2/8/2017)
   ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานสัมมนา เล่าสู่กันฟัง : รักพ่อช่วยกันสานต่อปณิธานงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษาจากการปฏิบัติจริงของบริษัทที่ได้นําศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารฅน 
  วันที่ : 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13:00 - 16:30 น.
  สถานที่ : สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ห้อง 3001 อาคารนวมินทร์
  วิทยากร : ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารสำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
 • Update :(14/6/2017)
  The 1st National HR Academic Conference 2017
  การประชุมวิชาการทรัพยากรมนุษย์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

  เป็นส่วนหนึ่งของงาน Thailand HR Forum 2017
  เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (IHPD) สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ⭕ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องกรุงเทพ 1-2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
  ⭕ เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 มิถุนายน 2560 (ขยายเวลาจากเดิมหมดเขต 15 มิ.ย. 60)
  ⭕ ส่งบทความพร้อมแบบฟอร์มเสนอบทความที่ e-mail: journal@pmat.or.th
  ⭕ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณกัลยา พลชัยสิทธิกุล หรือ คุณกิตติกานต์ แสงงาม
  Tel: +66 (0)23740855 Ext 92 Email: journal@pmat.or.th
 • Update :(12/6/2017)
  นวัตกรด้านทรัพยากรมนุษย์ มีลักษณะอย่างไร เขาจำเป็นแค่ไหนสำหรับองค์การ กระบวนการเชิงนวัตกรรมของงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรเป็นอย่างไร และเราจะสามารถพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้หรือไม่ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ จะช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อท่านนักทรัพยากรมนุษย์ได้เปิดโลกทัศน์เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนวัตกรด้านทรัพยากรมนุษย์

  วันเวลาสถานที่ : วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

  วิทยากร : คุณสว่าง สุขศรี
  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส-ด้านทรัพยากรบุคคล
  บริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
  และ กรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
 • Update :(24/5/2017)
   งานสัมมนา “THAILAND HR FORUM 2017: PEOPLE AND ORGANIZATIONAL TRANSFORMATION IN THE DIGITAL ECONOMY”
  วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ @ เซ็นทรัลลาดพร้าว
 • Update :(18/5/2017)
   PMAT - Oversea Learning Program กิจกรรมเข้าร่วมสัมมนา HR Summit & Expo Asia 2017 และ Company Visit ศึกษาดูงาน ที่ IBM Singapore ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2560 ณ Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre ประเทศสิงค์โปร์ ร่วมกับ hrm asia
  -เรียนรู้ ทักษะและองค์ความรู้ใหม่ๆในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเตรียมความพร้อมในอนาคต
  -เข้าฟังการบรรยายจากวิทยากร ผู้เชียวชาญ รวมถึง ผู้นำและ HR Gurus ที่จะช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
  -สร้างเครือข่ายกับผู้ร่วมงาน และพบกับผู้นำจากอุตสาหกรรมต่างๆในสิงค์โปร์
  -เทียบเคียงกลยุทธ์ด้านงานทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษาดูงาน เรียนรู้ best practices องค์กรชั้นนำ
  -เปิดโลกทัศน์กับ HR Solution ใหม่ๆที่จะช่วยรับมือกับความท้าทายสู่การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
 • Update :(15/5/2017)
  ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานสัมมนา "ทำไมองค์การถึงต้องเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารผลงานเพื่อรองรับพนักงานรุ่นใหม่" Why Your Performance Management Process Needs to Change for Millennials เพื่อนำเสนอแนวทางปฏิบัติและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ HR และผู้บริหารเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารผลงานสำหรับพนักงานใหม่ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • Update :(28/4/2017)
  ภาพกิจกรรมของการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และ การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดและการประยุกต์ใช้ ฺBig Data & HR Analytics
  วันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

 • Update :(24/3/2017)
  HR Summit & Expo 2017
  2-5 May 2017  | Suntec Singapore Convention & Exhibition Center
 • Update :(24/3/2017)
  ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และ การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดและการประยุกต์ใช้ ฺBig Data & HR Analytics
  วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
 • Update :(23/3/2017)
  การสัมมนา Certificate Program กับหลักสูตร“นักแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ” (Workshop)
  วันที่ 18 - 19 และ 26 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมเอส 31 (สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์)