https://www.facebook.com/pmatHRsociety https://twitter.com/pmathrsociety https://www.youtube.com/user/PMATVideos http://line.me/ti/p/@pmat
ภาพกิจกรรม งานสัมมนาฟรี เล่าสู่กันฟัง : รักพ่อช่วยกันสานต่อปณิธานงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษาจากการปฏิบัติจริงของบริษัทที่ได้นําศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารฅน
กลับš
ภาพกิจกรรม งานสัมมนาฟรี เล่าสู่กันฟัง : รักพ่อช่วยกันสานต่อปณิธานงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษาจากการปฏิบัติจริงของบริษัทที่ได้นําศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารฅน วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ห้อง 3001 อาคารนวมินทร์
วิทยากรโดย ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารสำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการสัมมนา